Pressmeddelande -

Carin Jämtin till FN:s högnivåmöte om hiv/aids

Biståndsminister Carin Jämtin leder den svenska delegation som deltar i FN:s högnivåmöte om hiv/aids i New York den 31 maj-2 juni. Generalförsamlingen ska under dessa dagar följa upp genomförandet av åtagandena i den deklaration ("Declaration of Commitment on HIV/AIDS") som världens länder enades om vid församlingens specialsession i juni 2001. FN:s generalsekreterare Kofi Annan kommer att rapportera till församlingen om vilka framsteg som hittills gjorts och om de utmaningar som kvarstår. Carin Jämtin kommer att delta i en paneldiskussion om prevention av hiv och aids. Det ger henne tillfälle att bland annat att ta upp slutsatserna från Stockholmsmötet, "Standing Up for Prevention: Building a Constituency", som Sverige och UNAIDS tillsammans med RFSU arrangerade den 8-9 maj i år. Carin Jämtin deltar dessutom i ett av de fem rundabordsmöten som diskuterar hur de åtaganden världens länder gjorde 2001 har förverkligats och vilka nya åtgärder och beslut som krävs. Det svenska nationella anförandet inför generalförsamlingen den 2 juni kommer att hållas av statssekreterare Annika Nilsson från Socialdepartementet. Antalet enskilda organisationer, närmare 800, som deltar i detta FN-möte är större än någonsin. En särskild hearing med företrädare för civila samhället äger också rum. I den svenska delegationen ingår bland andra riksdagsledamöterna Ewa Björling (m) och Marina Pettersson (mp) samt sex företrädare för svenska enskilda organisationer. Kontakt: John Zanchi Pressekreterare hos Carin Jämtin 08-405 59 39 070-2602664 john.zanchi@foreign.ministry.se Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se ------------------------- Läs mer ------------------------- Satsning mot hiv/aids (http://www.regeringen.se/sb/d/2581/a/20184) ------------------------- Externa länkar ------------------------- UNAIDS webbplats (http://www.unaids.org)

Ämnen

  • Politik