Pressmeddelande -

Hans Dahlgren besöker Västafrika

Kabinettssekreterare Hans Dahlgren besöker den 14-18 maj Guinea, Sierra Leone och Liberia inom ramen för sitt EU-uppdrag för dessa västafrikanska länder. Guinea, Sierra Leone och Liberia utgör de så kallade Mano River Union-länderna. Syftet med besöket är att diskutera utvecklingen i de tre länderna och situationen i regionen. Hans Dahlgren kommer under sitt besök att ha samtal med bland annat regeringsföreträdare, FN-representanter, företrädare för oppositionen och det civila samhället. - Det har skett många framsteg i regionen, inte minst i Liberia, men vissa orosmoln kvarstår. Det är därför av största vikt att det internationella samfundet fortsätter att uppmärksamma utvecklingen i Västafrika. Mitt besök är ett led i strävan att visa EU:s - och Sveriges - fortsatta engagemang, säger Hans Dahlgren. -------- Sverige har ett särskilt engagemang för fred och säkerhet i Västafrika genom kabinettsekreterare Hans Dahlgrens uppdrag sedan 2001 som EU-ordförandeskapets särskilde representant för Mano River Union. Sverige har även en fredsbevarande trupp i Liberia och ett omfattande humanitärt stöd och återuppbyggnadsstöd. Kontakt: Petra Hansson Redaktör 08-405 57 42 petra.hansson@foreign.ministry.se Lisa Eurén Departementssekreterare 08-405 10 92

Ämnen

  • Politik