Pressmeddelande -

Ny ambassadör i Mexiko

Regeringen har idag utsett ambassadören i Hanoi, Anna Lindstedt, till sändebud i Mexico. Hon har tidigare varit stationerad i Jakarta och Islamabad. Anna Lindstedt tillträder i Mexico hösten 2006. Kontakt: Arja Aschan Departementsråd 08-405 31 48 arja.aschan@foreign.ministry.se UD:s presstjänst Tel. 08-405 57 30

Ämnen

  • Arbetsliv