Pressmeddelande -

Ny samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika

Pressmeddelande 18 maj 2006 Utrikesdepartementet Regeringen har beslutat om en ny regional samarbetsstrategi för det svenska utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika under perioden 1 maj 2006 - 31 december 2008. Det övergripande syftet med strategin är att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor samt att främja framväxten av demokrati, god samhällsstyrning och respekten för mänskliga rättigheter. - Att Sverige nu antar en regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika är ett uttryck för vår önskan att ytterligare stärka våra kontakter med befolkningen i detta område och bidra till att utveckla det regionala samarbetet, säger biståndsminister Carin Jämtin. Biståndet ska primärt omfatta regionala insatser, men bilaterala insatser på landnivå ska också vara möjliga där sådana förväntas förstärka de regionala insatserna. Samarbetet för perioden förväntas omfatta 400-500 miljoner kronor. Kontakt: John Zanchi Pressekreterare hos Carin Jämtin 08-405 59 39 070-2602664 john.zanchi@foreign.ministry.se Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Petra Hansson Redaktör 08-405 57 42 petra.hansson@foreign.ministry.se Dag Juhlin-Dannfelt Kansliråd Mellanöstern- och Nordafrikaenheten 08-405 56 26 073-376 42 47

Ämnen

  • Politik