Pressmeddelande -

Nya ambassadörer i Stockholm

Fyra nyutnämnda ambassadörer överlämnar fredagen den 3 november sina kreditivbrev till H.M. Konungen. Kenya Kenyas nyutnämnda ambassadör Purity Muhindi är född 1960. Hon är statsvetare med särskilt intresse för internationella relationer. Hon inträdde i sitt lands utrikestjänst 1983 och har tidigare bland annat varit chef för avdelningen för Asien och Australien vid Kenyas utrikesministerium, ambassadråd vid Kenyas ambassad i Paris och chef för avdelningen för Internationella organisationer och konferenser vid Kenyas utrikesministerium. Georgien Georgiens nyutnämnde ambassadör Amiran Kavadze är född 1951. Han är utbildad agronom och har studerat biokemi. Vid Georgiens självständighet inträdde han i sitt lands utrikesministerium och har under senare år bland annat innehaft tjänsten som ambassadör i London, vice utrikesminister och ambassadör i Bern, ackrediterad vid den Heliga Stolen samt vid de internationella organisationerna i Genève. Armenien Armeniens nyutnämnde ambassadör Ara Aivazian (sidoackrediterad från Jerevan) är född 1969. Han inträdde i sitt lands utrikesministerium 1994 och har under senare år bland annat varit ambassadör i Argentina, chef för utrikesministerns kansli och chef för avdelningen för Latinamerika. Togo Togos nyutnämnde ambassadör Essoham Comla Paka (sidoackrediterad från Berlin) är född 1960. Han har en filosofie kandidat-examen i naturvetenskapliga ämnen från Benins universitet samt filosofie magister-examen från Saarbrückens universitet i humaniora, med inriktningen germanistik. 1996-2003 var han chef för jordbruksministerns kansli. Ambassadör Paka utnämndes i augusti 2003 till Togos sändebud i Förbundsrepubliken Tyskland. Kontakt: Ulf Håkansson Ambassadör Protokollet Tel. 08-405 57 04 Mobil 070-564 30 84 UD:s presstjänst Tel. 08-405 5730 ------------------------- Läs mer ------------------------- Audienser för nya utländska sändebud (http://www.regeringen.se/sb/d/2868/a/52497) Diplomatiskt ABC (http://www.regeringen.se/sb/d/4144) Länder och regioner (http://www.regeringen.se/sb/d/2364)

Ämnen

  • Utrikespolitik