Pressmeddelande -

Polskt-svenskt samarbete för vitryska studenter

Utrikesminister Jan Eliasson träffade idag sin nya polska kollega, utrikesminister Anna Fotyga. Under överläggningarna diskuterades EU:s fortsatta utvidgning, det konstitutionella fördraget, grannskapspolitik inkl. Östersjöfrågorna och FN-reformer. De två utrikesministrarna enades om ett gemensamt pressmeddelande om Vitryssland. I pressmeddelandet presenteras det polsk-svenska samarbetet för att erbjuda stipendier till vitryska studenter. Gemensamt pressmeddelande: Den här veckan kommer regeringen att ge Sida i uppdrag att under de närmaste månaderna utarbeta närmare bestämmelser för ett stipendieprogram för vitryska studenter, i samarbete med Polens utrikesministerium. Polen och Sverige är båda djupt oroade över den politiska situationen i Vitryssland. Demokratiseringsprocessen och främjandet av samhällsutvecklingen i Vitryssland har hög prioritet för oss. Sveriges och Polens statsministrar överlade i mars i Stockholm om läget i Vitryssland och berörde då de särskilda svårigheter som möter ungdomar och studenter, särskilt de som har blivit uteslutna från universitet och högre utbildning i Vitryssland. Genom att bereda vitryska studenter möjlighet att studera i Sverige och Polen, önskar de båda regeringarna bidra till en demokratisk utveckling och till övergång till marknadsekonomi i Vitryssland. De båda utrikesministrarna har därför beslutat att gemensamt lansera ett stipendieprogram som ger vitryska studenter möjlighet att studera i Polen och i Sverige. Kontakt: Kerstin Olsson Pressekreterare hos Jan Eliasson 070-272 34 06 kerstin.olsson@foreign.ministry.se Miriam Mannbro Redaktör 08-405 16 40 miriam.mannbro@foreign.ministry.se Katarina Areskoug Mascarenhas Departementsråd European Union Department 08 405 27 17 073- 083 55 33 ------------------------- Läs mer ------------------------- Polen (http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/42506)

Ämnen

  • Politik