Pressmeddelande -

Regeringens skrivelse om Sveriges politik för global utveckling överlämnas till Riksdagen

Regeringen överlämnar i dag till riksdagen den första resultatskrivelsen om Sveriges politik för global utveckling. I skrivelsen har samtliga departement gett en bild av hur politiken på deras respektive område påverkar den globala utvecklingen. Ambitionen är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. - Nyckeln till framgång i kampen mot fattigdom är att all politik, inte bara biståndet, bidrar till en rättvis utveckling, säger biståndsminister Carin Jämtin. Vi kan inte ge stöd med ena handen och bygga upp hinder med den andra; all politik måste dra åt samma håll. Denna första resultatskrivelse skildrar läget i samstämmighetspolitiken. Syftet är att göra målkonflikter mellan olika politikområden synliga. Genom att årligen rapportera om målkonflikterna kan dessa öppet diskuteras i riksdagen samt bland enskilda organisationer, fackföreningar och i näringslivet. Därigenom läggs en grund för beslut i frågor som påverkar global utveckling. Kontakt: John Zanchi Pressekreterare 08-405 59 39 0702-60 26 64 Christian Carlsson Redaktör Presstjänsten 08-405 58 80 0702-57 56 56

Ämnen

  • Politik