Pressmeddelande -

Sidas lokalisering till Gotland

Regeringen har idag uppdragit åt Sida att lokalisera 56 tjänster till Gotland. Sida uppdras att omlokalisera 30 tjänster från den befintliga verksamheten i Stockholm samt nyanställa 26 personer. Härutöver möjliggör Sida finansiering av fyra befintliga tjänster vid den verksamhet som Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska omlokalisera till Gotland. De nya verksamheter som Sida uppdras inrätta är: 1) ett vänortscentrum för svenska kommuners deltagande i utvecklingssamarbetet genom vänortssamarbete och twinningverksamhet, 2) en biståndsfinansierad verksamhet för lärande om hållbar utveckling samt 3) en utvidgning av den utbytes- och stipendieverksamhet som administreras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Beslutet är ett led i lokaliseringen av statlig verksamhet till Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland. Lokaliseringen ska inledas under 2006 och vara fullt genomförd 2008. Regeringen aviserar även att man i budgetpropositionen 2007 avser föreslå medel för en utvidgning av verksamheten inom Sidas Östersjöenhet till att även omfatta handläggning av ett stipendieprogram riktat mot framtida ledare i Öst, övertagande av ansvaret från Svenska institutet för det så kallade Visbyprogrammet inom utbildningsområdet samt handläggning av svensk medfinansiering av EU:s regionala program för Östersjöområdet. Det utvidgade mandatet för Östersjöenheten förväntas omfatta ytterligare sju tjänster utöver de 20 som redan öronmärkts för enheten. Kontakt: Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Anders Bengtcén Departementsråd Enheten för Östeuropa och Centralasien 08-405 52 68 073-394 61 31 Anne Johansson Kansliråd Enheten för styrning och metoder i utvecklingssamarbetet 08-405 55 45 ------------------------- Externa länkar ------------------------- Sida (http://www.sida.se) Internationella programkontoret för utbildningsområdet (http://www.programkontoret.se/) Svenska institutet (http://www.si.se) Europeiska unionen (http://www.europa.eu.int)

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan