Pressmeddelande -

Skärpt handlingsplan mot korruption

En ny handlingsplan mot korruption inom exportsektorn har antagits av OECD. Beslutet innebär en skärpning av kontrollen vid statsstödd exportfinansiering. - Detta är en mycket viktig överenskommelse som bidrar till mer rättvis konkurrens. Den är samtidigt ett viktigt steg i att förhindra korruption i internationella exportaffärer, säger näringsminister Thomas Östros. För svensk del innebär det att Exportkreditnämnden (EKN) och AB Svensk Exportkredit (SEK) skärper sitt arbete mot korruption. ------------------------ OECD:s nya handlingsplan innebär att exportörerna inför en affär ska intyga att det inte förekommer oegentligheter inom företaget. Dessutom är exportörerna enligt de nya reglerna skyldiga att ge upplysningar om de är föremål för åtal eller har dömts för korruption. Exportören ska på begäran även lämna information om agenter och agentprovisioner. Exportkreditinstituten åläggs att lämna upplysningar till åklagare och stoppa nya krediter eller kreditgarantier vid trovärdiga bevis för korruption. Om laga dom finns är de skyldiga att stoppa utbetalningar och återkräva utbetalda belopp. Kontakt: Håkan Carlsson Pressekreterare hos Thomas Östros 08-405 55 60 0708-67 39 86

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor