Pressmeddelande -

Svensk fredsstyrka till Demokratiska Republiken Kongo

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen i vilken regeringen begär riksdagens medgivande att delta i en EU-ledd militär styrka till stöd för FN:s fredsfrämjande insats i Demokratiska Republiken Kongo. Den EU-ledda insatsen sker inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. - Efter många år av krig får det kongolesiska folket äntligen en möjlighet att rösta i demokratiska val. Det är oerhört angeläget att valen genomförs på ett bra sätt. Därför föreslår regeringen att Sverige bidrar till den EU-styrka som ska stödja FN:s fredsbevarande insats i Kongo under denna viktiga valperiod, säger utrikesminister Jan Eliasson. - Vårt deltagande i EU:s fredsstyrka är en del i den ökade ambition Sverige har för fredsfrämjande insatser. Insatsen visar att EU har förmågan att på FN:s uppdrag verka som en global aktör för fred och säkerhet. Det är viktigt att EU kan ställa upp när FN ber om hjälp, säger försvarsminister Leni Björklund. Det svenska bidraget beräknas uppgå till cirka 70 personer och består av ett specialförband inklusive stabsofficerare och flygtransportresurser. EU-styrkan består av soldater från Tyskland, Frankrike, Belgien, Polen, Spanien, Portugal, Italien, Nederländerna, Sverige och Grekland. Totalt deltar cirka 1500 soldater. Insatsen sker på mandat från FN:s säkerhetsråd och är tidsbegränsad till perioden kring de kongolesiska valen som planeras äga rum den 30 juli 2006. ---------------- Under sommaren 2003 deltog Sverige med specialförband i EU-insatsen Artemis under FN-mandat i nordöstra Demokratiska Republiken Kongo. Under 2003 och 2004 deltog Sverige i FN-insatsen MONUC med en flygfältsenhet i staden Kindu. Sverige stödjer idag EU:s polisinsats i Demokratiska Republiken Kongo med en kommunikationsexpert från Räddningsverket. Kontakt: Kerstin Olsson Pressekreterare hos Jan Eliasson 070-272 34 06 kerstin.olsson@foreign.ministry.se Toni Eriksson Pressekreterare hos Leni Björklund 08-405 25 15 070-227 92 12 toni.eriksson@defence.ministry.se Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Pia Bolte Enheten för europeisk säkerhetspolitik 08-405 36 43 ------------------------- Läs mer ------------------------- EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2559) Stora sjöregionen (http://www.regeringen.se/sb/d/3012) ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Prop. 2005/06:203, Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo (http://www.regeringen.se/sb/d/6300/a/63801)

Ämnen

  • Politik