Pressmeddelande -

Svenska utsedd till ledamot av FN-råd om folkmord

Monica Andersson, ämnesråd i UD, har av FN:s generalsekreterare Kofi Annan utsetts till att delta i en nybildad FN-kommitté för förebyggande av folkmord. Kommitténs huvudsakliga uppgift är att bistå Juan E. Méndez, FNs generalsekreterares särskilde rådgivare för förebyggande av folkmord. Det första mötet hålls den 19-20 juni i New York. Medlemmarna i den nya kommittén är bland andra ärkebiskop Desmond Tutu, Sydafrika, Sadako Ogata, Japan, tidigare FNs högkommissarie för flyktingar (UNHCR), Gareth Evans, chef för International Crisis Group och tidigare Australiens utrikesminister, och Zackari Ibrahim, tidigare Nigerias utrikesminister. Kommitténs ordförande är David Hamburg från Carnegie Cooperation of New York. Monica Andersson har tidigare bland annat varit politisk sakkunnig hos utrikesminister Anna Lindh. Sedan oktober 2004 är Monica Andersson ämnesråd vid UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter. Hon arbetar med uppföljningen av konferenserna som hölls inom ramen för Stockholm International Forum 2000 - 2004. Kontakt: Petra Hansson Redaktör 08-405 57 42 petra.hansson@foreign.ministry.se Monica Andersson Ämnesråd 08-405 59 36

Ämnen

  • Arbetsliv