Pressmeddelande -

Svenska valobservatörer till Bolivia

Regeringen har beslutat att skicka en långtids- och två korttidsobservatörer till Bolivia inför valet till den grundlagsstiftande församlingen den 2 juli 2006. Valobservatörerna ingår i en gemensam EU-insats. - Genom att sända valobservatörer kan Sverige och EU bidra till att demokratiska val företas i landet. Detta är en central förutsättning för den viktiga process som den grundlagsstiftande församlingen innebär, säger biståndsminister Carin Jämtin. Den grundlagsstiftande församlingens uppgift är se över grundlagen för att bland annat möjliggöra större inflytande för den marginaliserade ursprungsbefolkningen i landet. I samband med valet ska även en folkomröstning om ökat regionalt självstyre äga rum. ----------------------- Sida ansvarar för rekrytering och utbildning av svenska valobservatörer. Frågor besvaras av Sidas valgrupp. Kontakt: John Zanchi Pressekreterare hos Carin Jämtin 08-405 59 39 070-2602664 john.zanchi@foreign.ministry.se Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Carolina Benedictsson Departementssekreterare Amerikaenheten 08-405 31 08 070-679 31 08 ------------------------- Läs mer ------------------------- Latinamerika och Karibien (http://www.regeringen.se/sb/d/2580) ------------------------- Externa länkar ------------------------- Sidas webbplats (http://www.sida.se) EU:s webbplats (http://www.europa.eu)

Ämnen

  • Politik