Pressmeddelande -

Sverige berett öka biståndet till Sudan

- En fredlig och varaktig utveckling i Sudan kräver att fredsavtalet mellan norra och södra Sudan genomförs fullt ut. Sverige står redo att öka stödet till Sudan under de kommande åren för att svara upp mot behoven i landet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson i en kommentar med anledning av ett pågående givarmöte om Sudan i regi av FN och Världsbanken i Oslo. Undertecknandet av fredsavtalet i januari 2005 avslutade det mer än tjugo år långa inbördeskriget i södra Sudan. Flera framsteg i genomförandet av fredsavtalet har gjorts, men ännu återstår ett antal komplicerade frågor att lösa. Detta gäller inte minst förberedelser inför allmänna val, som enligt fredsavtalet ska hållas under 2009, samt att den svåra humanitära situationen i Darfur. 980 miljoner sedan 2005 - Stödet ska bidra till genomförandet av fredsavtalets olika delar, med särskilt fokus på framväxt av demokrati och kvinnors deltagande. Sverige kommer också att fortsätta med humanitära insatser i Darfur, fortsätter Gunilla Carlsson. Sverige har sedan 2005 bidragit med 980 millioner kronor för stöd till humanitära insatser och återuppbyggnad i Sudan. Stödet kanaliseras huvudsakligen genom multilaterala institutioner och organisationer. - Jag är djupt oroad över den senaste tidens våldsutveckling och den ökade kriminaliteten mot humanitära hjälpsändningar i Darfur. Sudans regering måste göra sitt yttersta för att återställa fred och säkerhet i området. Såväl Sudans regering som de väpnade rebellgrupperna och annan milis måste ta sitt ansvar och säkra tillträdet för humanitära hjälpinsatser, avslutar Gunilla Carlsson. Kontakt: Peter Larsson Pressekreterare hos Gunilla Carlsson 08-405 59 39 070-283 95 97 ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om Sveriges biståndspolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2355) Läs mer om Sveriges förbindelser med Sudan (http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75571)

Ämnen

  • Regering