Pressmeddelande -

Sverige fortsätter att stödja freden i Aceh

Regeringen har idag beslutat att förlänga uppdraget för sex svenska Sida-observatörer som ingår i EU:s civila insats, Aceh Monitoring Mission, som övervakar fredsöverenskommelsen i provinsen Aceh i Indonesien. Regeringen har också beslutat att förlänga uppdraget för tiotalet logistiker från Räddningsverket som svarar för logistik- och kommunikationsstöd till missionen. Den 15 augusti 2005 undertecknades en fredsöverenskommelse mellan Indonesiens regering och ledningen för Rörelsen för ett Fritt Aceh (GAM). På begäran från indonesiska regeringen och GAM åtog sig EU tillsammans med fem ASEAN-länder att övervaka överenskommelsen. Det ursprungliga mandatet för insatsen har tidigare förlängts till den 15 juni. Mandatet förlängs nu ännu en gång till den 15 september. Anledningen är att planerade lokala val i Aceh senarelagts vid ett par tillfällen och förväntas nu äga rum i augusti. Sveriges bidrag till insatsen, som kanaliseras via Sida och Räddningsverket, har ett totalt värde av 57 miljoner kronor. Sverige har nyligen även bidragit med en domare inom ramen för insatsen. Dennes uppgift är att avgöra huruvida ett antal fortfarande fängslade GAM-medlemmar ska omfattas av den amnestiklausul som fastställts i fredsöverenskommelsen. ------------------ För kontakt med Räddningsverkets personal i Aceh, kontakta Räddningsverkets presschef Mats Oscarsson 070-321 88 73 eller 054-13 51 03. Kontakt: Kerstin Olsson Pressekreterare hos Jan Eliasson 070-272 34 06 kerstin.olsson@foreign.ministry.se John Zanchi Pressekreterare hos Carin Jämtin 08-405 59 39 070-2602664 john.zanchi@foreign.ministry.se Toni Eriksson Pressekreterare hos Leni Björklund 08-405 25 15 070-227 92 12 toni.eriksson@defence.ministry.se Mattias Hällström Departementssekreterare Enheten för europeisk säkerhetspolitik 08-405 59 54 070-270 21 96 ------------------------- Läs mer ------------------------- Indonesien (http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13831) ------------------------- Externa länkar ------------------------- EU:s webbplats (http://www.europa.eu) ASEAN:s webbplats (http://www.aseansec.org) Räddningsverkets webbplats (http://www.srv.se) Sidas webbplats (http://www.sida.se)

Ämnen

  • Politik