Pressmeddelande -

Sveriges insatser för jordbävningens offer på Java

Den svenska staten har hittills avsatt 7 miljoner kronor till stöd för humanitärt bistånd till människor som utsattes för jordbävningen på Java i Indonesien den 27 maj. Sida har beviljat 5 miljoner kronor i bidrag genom Svenska Röda Korset till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens arbete, som bland annat omfattar tillförsel av mat, vatten och nödlogi. Statens räddningsverk (SRV) har fått finansiering om 2 miljoner kronor från Sida för två insatser. SRV har skickat iväg en medarbetare för att tillsammans med Norge stödja FN med upprättande av telekommunikationer. Vidare förbereder SRV att på uppdrag av FN upprätta ett gemensamt fältsamordningskontor för de humanitära biståndsorganisationerna i insatsområdet. Kontakt: John Zanchi Pressekreterare hos Carin Jämtin 08-405 59 39 070-2602664 john.zanchi@foreign.ministry.se Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Henrik Bergquist Enheten för global säkerhet Departementssekreterare 08-405 18 26 Jemina Holmberg Asien- och Oceanienenheten Departementssekreterare 08-405 56 67 070-324 77 03 ------------------------- Läs mer ------------------------- Indonesien (http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13831)

Ämnen

  • Politik