Pressmeddelande -

Utrikesminister Jan Eliasson om folkomröstningen i Montenegro

- Från svensk sida välkomnar vi det höga valdeltagandet och att folkomröstningen har genomförts i enlighet med internationella normer för demokratiska valprocesser, säger utrikesminister Jan Eliasson. - Det är viktigt att alla sidor respekterar valresultatet och gör sitt yttersta för att överbrygga de interna motsättningar som finns. En dialog bör nu snarast inledas mellan Belgrad och Podgorica om de framtida relationerna. Sverige kommer fortsatt driva att länderna på västra Balkan har ett EU-perspektiv. ------------ Folkomröstningen om Montenegros självständighet ägde rum den 21 maj. 86,3 procent av landets röstberättigade deltog. Det preliminära resultatet visar att 55,4 procent har röstat för självständighet, alltså mer än de 55 procent som krävdes för ett självständigt Montenegro. Närmare 365 valobservatörer från 35 länder deltog. Valkampanjen förlöpte utan allvarliga incidenter och ännu har inga klagomål på valprocessen inkommit till valkommissionen. Kontakt: Kerstin Olsson Pressekreterare hos Jan Eliasson 070-272 34 06 kerstin.olsson@foreign.ministry.se Kent Öberg Redaktör 08-405 33 57 070-812 17 58 kent.oberg@foreign.ministry.se Camilla Norström Departementssekreterare 070-958 08 05

Ämnen

  • Politik