Pressmeddelande -

Uttalande av Jan Eliasson om krigsförbrytartribunalen och general Mladic

- Det är djupt beklagligt för Serbien och Montenegro att samarbetet med krigsförbrytartribunalen är otillfredsställande och att generalen Ratko Mladic fortfarande inte har gripits. Detta gör att EU nu tvingas avbryta de för Serbien viktiga förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU. Det är viktigt att Serbien snarast samarbetar med krigsförbrytartribunalen fullt ut så att landets närmande till EU kan fortsätta. - Att Mladic ställs inför rätta är oerhört viktigt för alla de människor som drabbades av krigsförbrytelser under Balkankrigen på 90-talet. Det är också angeläget för alla oss som vill ha en värld där krigsförbrytare ställs inför rätta och rättvisa skipas.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor