Pressmeddelande -

Uttalande av Jan Eliasson om situationen i Mogadishu

- Jag är djupt oroad över senaste veckans stridigheter i Mogadishu i Somalia. Dessa oacceptabla våldshandlingar drabbar framför allt den plågade civilbefolkningen och har krävt ett stort antal dödsoffer, däribland många barn. - Vi har idag fått rapporter om vapenvila och jag uppmanar därför alla stridande grupperingar att respektera vapenvilan och ansluta sig till fredsprocessen. Sveriges engagemang till stöd för den sköra freds- och försoningsprocessen i Somalia kommer att fortsätta. - Vi stödjer de institutioner som inrättats och som kan leda landet från kaos och konflikt till fred och stabilitet. Jag välkomnar de insatser som nu görs för att förmå de stridande grupperna att ansluta sig till den politiska processen för fred, försoning och återuppbyggnad.

Ämnen

  • Politik