Gå direkt till innehåll
Swedbank spärrar bankkonton systematiskt - banken är en fara för svensken
Swedbank spärrar bankkonton systematiskt - banken är en fara för svensken

Pressmeddelande -

Swedbank spärrar bankkonton systematiskt - banken är en fara för svensken

Utan förvarning och utan lagligt stöd har Swedbank spärrat bankkonton till personer verksamma i Utrikesgruppen samt bankkonton som innehas av deras familjemedlemmar i en koordinerad attack. Ett förbluffande beteende men det är inte första gången Swedbank hamnar i rättsliga problem. Det är en bank med stora och kriminella problem - speciellt utomlands. Det är också ironiskt att Utrikesgruppen nu utsätts för vad de rapporterade om förra veckan - att människor med annan penningkultur får sina bankkonton spärrade av inga skäl alls.

Klicka här om du vill överklaga eller begära omprövning av nedstängt bankkonto.

Det är inte ovanligt att vi i Sverige ser att politiska motståndare får sina bankkonton spärrade efter politiska påtryckningar - bara det är pinsamt. Vad vi nu ser är att Swedbank fortsätter sitt spel med att försöka låsa ute vanliga människor från delaktighet i det svenska samhället. Det är en farlig utveckling och Swedbank skjuter sig själv i foten när de avslöjas. Men det är inte konstigt att det sker. Banken har givits en tyst tillåtelse "att göra exakt vad de vill" i namnet av "kundkännedom". Och då gör de, precis vad de vill. De som kan stoppa Swedbank från att begå fortsatta övergrepp mot svenskar - är bland annat Utrikesgruppen.

Rimligtvis spärrar man bankkontot när det finns lagligt stöd och när kontoinnehavaren har begått brott som relaterar till användningen av bankkontot. Några sådana misstankar existerar inte och kommer heller inte att göra. Det är därför extra tydligt att Swedbank har stora problem med sig själva och agerar någon form av penningbödel på egna och andras uppmaningar. Alla företag och privatpersoner som är ekonomisk konkurrenskraftiga, politiska eller har annan penningkultur och som inte passar in i den uppenbarliga korrupta gruppen Swedbank värnar om - riskerar att spärras från Swedbank. En sådan bank vill man själv inte förknippas med. Därför ska man inte ha konton i Swedbank, men för det ska man inte låta banken få fritt spelrum. Det ska vara jobbigt att heta Swedbank när man begår övergrepp.

- Det här är en av anledningarna till varför Utrikesgruppen behövs. Vi behöver upplysa om problemen vi har med en svensk bank som låter sig påverkas både av svenskt men speciellt från utländskt håll. Vi kommer att agera och sätta hård press på Swedbank. Ingen svensk medborgare, oavsett var i världen personen befinner sig ska stängas ute från det svenska samhället dessutom med illvilja från banken. Swedbanks beteende får inte smittas vidare över till andra banker i Sverige. Vi har startat ett öppet ärende mot Swedbank och minsta lilla juridiska snedsteg Swedbank, inklusive anställda begår kommer vi att stämma dem inför domstol oavsett var i världen det behöver ske, säger Simon Andersson pressansvarig.

- Om inte svensk lag ställer sig på svenskens sida, då vore det kanske helt märkligt om ett annat land gjorde det. Men det är vi inte främmande för att pröva i en domstol utomlands speciellt när vi har möjligheten. Vi är även väldigt nära med att skicka ut en skarp varning till svenskar utomlands där vi kommer att be dem se över sina engagemang i Swedbank via ambassaderna, detta för deras egen ekonomiska säkerhet, fortsätter Simon.

- Det finns utpekad personal inom Swedbank som har varit högst delaktiga i dessa övergrepp. Jag kan inte nämna personerna  vid namn ännu och gå in på djupet då det pågår polisiära ärenden samt har Swedsec anmälningar skickats in mot enskilda anställda hos Swedbank. Men så fort det blir offentligt har alla möjligheten att få reda på vilka personerna är. Men jag kan direkt säga att det som har hänt inte är en förlust för oss, det är redan en vinst då det visar att Utrikesgruppen verkligen behövs som en aktör som står emot landsöverskridande korruption, med åtanke att även vi - som en stabil och pålitlig aktör också utsätts för korruption, avslutar Simon.

Swedbank är ett växande problem för svensken

När det sker massnedstängningar av svenskarnas bankkonton men ingen av dessa döms för brott då förstår man att Swedbank begår allvarliga övergrepp mot svenskar och hotar samt förstör deras ekonomi. Flera ärenden visar att Swedbank har problem med utlandssvenskar oavsett vilken verksamhet dessa är aktiva i.

Är du en utlandssvensk kan det vara jobbigt för dig att bli spärrad från Swedbank medans du befinner dig långt bort från Sverige. När du är utomlands har du kanske inte möjligheten att ordna med ett nytt bankkonto i en annan svensk bank. Därför är det viktigt att du som befinner dig utomlands och använder Swedbank ordnar med ett nytt bankkonto i en annan bank så fort möjligheten ges dig - så att du inte står tomhänt utan bankkonto en dag.

Det är inte första gången Swedbank har rättsliga problem. Vi minns Swedbanks problem med penningtvätt i Baltikum och det rättsliga efterspelet är långt i från över. Finansinspektionen har inlett en ny utredning, nu om bankens hantering av insiderinformation i samband härvans avslöjande. Utredningen kan sluta med nya böter för Swedbank, som i våras åkte på en rekordhög sanktionsavgift på fyra miljarder kronor från FI för sin bristfälliga hantering av penningtvätt i Baltikum.

Ren ondska

Swedbank är fullt medvetna om att det mest grundläggande man behöver för att kunna leva ett normalt liv i Sverige är att man har ett bankkonto med samtliga tilläggstjänster som BankID mm. för att kunna identifiera sig och fortsätta leva ett normalt liv. När banken tar banktjänsterna ifrån dig så vet de att det är direkt och djupt skadligt. Trots det fortsätter Swedbank utöva sin ondska och avslutar bankkonton och tjänster för alltför många svenskar.

Swedbank demonstrerar dagligen sin ondska och banken är med om att skapa en ny samhällsklass i Sverige - de utan bankkonton och digital identitet med BankID.

Kontakta Utrikesgruppen om du är utrikesfödd

Utrikesgruppen värnar om dig som svensk och utlandssvensk. Sedan tidigare är det känt att en del banker har problem med den företags- samt penningkultur som utrikesfödda personer har.

Människor med en annan penningkultur har enligt Utrikesgruppens undersökning fått sina bankkonton spärrade just för att de använder sina pengar på ett sätt som banken anser är av annan penningkultur. Vi vill därför komma i kontakt med dig som har haft problem med Swedbank och du som är utrikesfödd och/eller har en annan kultur. Vi förbereder en kampanj och du har möjligheten att vara delaktig. Kontakta oss på: info@utrikesgruppen.se om du har haft problem med Swedbank så hjälper vi dig.

Vad är penningkultur?

Penningkultur kan vara när människor med utländsk härkomst får pengar i samband med giftermål, pengar som sedan syns på bankkontot och som gör att personerna stämplas som kriminella bara för att banken inte förstår penningkulturen och därmed kastas personerna ut ur samhället via banken. Det kan också innebära när familjemedlemmar hjälper varandra ekonomiskt och banken då inte förstår den penningkulturen heller. 

Penningkulturen är olika beroende på var i världen människor kommer från och den ska inte bedömas av banken som lägger ned sina personliga värderingar. Det är djupt beklagligt att privatägda banker har rätt att avgöra vem och vilka som bereds tillhöra det vanliga samhället.

Bankens diskriminering får svenskar att lämna landet

Läs Utrikesgruppens senaste undersökning som behandlar ämnet diskriminering utifrån vad entreprenörer har för företags- och penningkultur. Resultatet är förödande för Sverige då människor lämnar landet efter påtryckningar från bland annat banken.

Läs undersökningen här: 65% av entreprenörerna lämnade Sverige pga bankdiskriminering.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Utrikesgruppen finns till för dig som behöver hjälp i olika ärenden som rör utlandet. Genom vår utövning arbetar vi för att skydda svenska medborgare, skapa goda och varaktiga relationer mellan privatpersoner, företag, myndigheter, ambassader och nationer som hjälper till att utveckla och utforma politik, främja turism, utrikesrelaterade produkter och tjänster - men framförallt svenska intressen som vi företräder med världen som arbetsställe.

Kontakter

Simon Andersson

Presskontakt

Sveriges utveckling utomlands

Utrikesgruppen arbetar med olika utrikesrelaterade produkter och tjänster som underlättar för svenskar som kommer i kontakt med utlandet. Utrikesgruppen arbetar för svenska intressen och företräder svenskar med världen som arbetsplats.

Utrikesgruppen
Box 11053
100 61 Stockholm
Sweden