Gå direkt till innehåll
Fler möjligheter med Utrikesgruppen
Fler möjligheter med Utrikesgruppen

Pressmeddelande -

Utrikesgruppen är öppen för världen

Den här publikationen är till för att ge dig uppdaterad information om Utrikesgruppens arbete för svenska intressen och engagemang. Innehållet ska bidra till en ökad kännedom om bolagets verksamhet och deras ambitioner med att förstärka det svenska inflytandet på den internationella marknaden.

Utrikesgruppen växer för varje dag och når ut till svenskar som ständigt är i rörelse. De befinner sig på olika platser i världen – redo att njuta av tillvaron. Tillsammans med denna multinationella grupp av människor arbetar Utrikesgruppen med samarbetspartners över olika marknader och branscher - och flera är välkomna.

Vi pratar om ett flexibelt bolag som ständigt är i rotation för att kunna anpassa sig till produkter och tjänster som erbjuds till svenskar runt om i världen. Multinationella företag är viktiga aktörer på den internationella arenan. Det är ingen nyhet att stora företag agerar över landsgränserna. Det finns även många valmöjligheter för mindre svenska bolag som vill ta vägen ut till den internationella arenan. Och det är de som Utrikesgruppen just nu intresserar sig för.

Internationella relationer är viktiga

Den internationella verksamheten ska bidra till ökade möjligheter och syftet är att ge fördelar till kunder och samarbetspartners. Det är betydelsefullt med ett utökat internationellt partnerskap. Genom utveckling och en internationell utmaning är Utrikesgruppen med och främjar Sveriges handel och näringsliv utomlands.

Internationaliseringen är en förutsättning för företag som ska expandera på respektive marknad. Expansionen från Sverige kan ske snabbt när det finns stora resurser i ryggen och för det behövs ett nätverk som stödjer internationaliseringsprocessen.

Utrikesgruppen är öppen för världen

Genom att vara öppen för världen kan vi gemensamt skapa nya lösningar och goda relationer med svenska intressen över gränserna. Varje del i verksamheten är utrikesrelaterad och omfattar bland annat ambassadservice, publikation- och medieverksamhet, internationell transport och spedition, språkservice och mycket annat som ska främja turistindustrin och Sveriges näringsliv.

Häng med oss så att vi tillsammans är med och bidrar till Sveriges utveckling och möjligheter utomlands.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Utrikesgruppen finns till för dig som behöver hjälp i olika ärenden som rör utlandet. Genom vår utövning arbetar vi för att skydda svenska medborgare, skapa goda och varaktiga relationer mellan privatpersoner, företag, myndigheter, ambassader och nationer som hjälper till att utveckla och utforma politik, främja turism, utrikesrelaterade produkter och tjänster - men framförallt svenska intressen som vi företräder med världen som arbetsställe.

Kontakter

Simon Andersson

Presskontakt

Sveriges utveckling utomlands

Utrikesgruppen arbetar med olika utrikesrelaterade produkter och tjänster som underlättar för svenskar som kommer i kontakt med utlandet. Utrikesgruppen arbetar för svenska intressen och företräder svenskar med världen som arbetsplats.

Utrikesgruppen
Box 11053
100 61 Stockholm
Sweden