Skip to main content

Pressmeddelanden

Sociala medier hajpas av medierna men ratas av andra

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2012 09:51 CET

Alltfler använder sociala medier för att publicera och diskutera, men också som verktyg i arbetet. Men det senare gäller färre än man kan tro med tanke på den uppmärksamhet sociala medier fått i media. I en ny studie presenterar Håkan Selg resultat som visar hur olika typer av sociala medier används av dem som jobbar med IT och telekomfrågor.

Det chattas alltmer i arbetslivet

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2011 07:59 CEST

E-post och mobiltelefon är de vanligaste verktygen för kommunikation i arbetslivet. Men direktmeddelanden, chatt, används allt mer och kommer sannolikt att bli ännu vanligare i framtiden. Det visar Uppsalaforskaren Håkan Selg i en studie om nya kontaktmönster i arbetslivet.

Att fånga data i flykten ökar industrins konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2011 11:26 CEST

Världen producerar nu data i snabbare takt än vad alla världens hårddisktillverkare hinner producera lagringsmedia för. Detta gap mellan informationsmängd och lagringsyta ökar stadigt. I sin avhandling presenterar Erik Zeitler ett system som kan bearbeta data ”i flykten”. Det är efterfrågat av process- och verkstadsindustrin, men är också användbart för t. ex. radioteleskop och trafikssystem.

Årets DataTjej-konferens vill tänka nytt

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2011 10:50 CET

– Det är fortfarande väldigt få tjejer som läser på IT-utbildningar runtom i Sverige. Anställningssiffrorna blir därför låga även på många företag. Vi vill bidra till att skapa sammanhållning och erbjuda en chans att komma i kontakt med varandra, säger Sandra Nyström som är projektledare för årets DataTjej konferens vid Uppsala universitet i slutet på januari. Temat för i år är nytänkande.

Unik webbportal bäddar för nya forskningsgenombrott

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2010 09:58 CET

Rapporterna om stora kartläggningar av människors och djurs DNA duggar allt tätare och tekniken blir allt snabbare. Men det behövs utrymme att lagra alla data och inte minst: Kunskap om hur den kan analyseras. Nu lanserar Uppsala universitet en unik öppen webbportal för att tillgängliggöra den datorkraft och kunskap som idag utgör flaskhalsen för biologisk och medicinsk forskning.

Modell ger verktyg för lyckade IT-baserade förändringsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2010 08:00 CET

Företagsekonomen Einar Iveroth visar i en artikel som idag publiceras i den välrenommerade tidskriften California Management Review hur man i praktiken driver lyckosamma och storskaliga IT-baserade förändringsprojekt. Den modell han presenterar kan både användas för att utarbeta konkreta checklistor och för strategiska diskussioner.

Trams på Facebook värdefullare än vi tror

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2010 10:13 CEST

Ytliga kontakter på Facebook, till synes onödiga kommentarer och banala statusuppdateringar kan vara mer betydelsefulla än vi tror. Det visar en ny rapport från Nationellt IT-användarcentrum. I rapporten förutspås också de nya sociala medierna på sikt kunna ge fler egna företagare.

Ny forskning förbättrar användandet av web services

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2010 09:08 CEST

Nya metoder som ska förbättra möjligheterna att söka information på internet presenteras i en avhandling från Uppsala Universitet som läggs fram den 8 oktober. Informationsteknologen Manivasakan Sabesan presenterar ett antal metoder implementerade i det nya systemet WSMED som gör det möjligt att enkelt och effektivt söka data tillgängliga bland web services utan att behöva skapa nya program.

Viktiga tröskelbegrepp hjälper datastudenter

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2010 07:45 CEST

Genom att fokusera mer på hur studenter upplever viktiga begrepp kan datavetenskapliga universitetsutbildningar förbereda studenterna bättre för arbetslivet. Dessa begrepp är nödvändiga för att studenterna ska utveckla en djupförståelse för programmeringen. Det har Jonas Boustedt visat i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet 4 juni.

Messengerkulturen kartlagd

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2009 09:14 CEST

Piratpartiet gjorde ett succéresultat i EU-valet nyligen och störst var intresset från unga som kan sägas tillhöra en "messengerkultur" bland IT-användarna. Nu har forskare tittat närmare på vad som kännetecknar denna grupp och konstaterar att deras mångfacetterade kommunikationsmönster utvecklas snarare än avtar med stigande ålder.