Pressmeddelande -

Välkomna till socialnämndens öppna sammanträde

Socialnämndens sammanträden är offentliga, dvs kommunmedborgare och andra intresserade har rätt att närvara och lyssna på sammanträdet. Onsdagen den 3 maj kl 14.00 Plats: Kommunhuset, Vävaren. 1. Godkännande av dagordningen 2. Val för protokollsjustering Informationsärenden 3. Genomgång av föregående protokoll från 2006-04-06. 4. Information av medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Larsson om anmälningarna enligt Lex Sarah. 5. Genomgång och information om målbeskrivning för socialnämnden. Beslutsärenden 6. Ekonomisk uppföljning. 7. Ansökan om permanent serveringstillstånd på Vadstena Golf-och catering HB, samt återkalla serveringstillståndet för Lindholm HB. 8. Yttrande gällande remiss: Synpunkter på promemorian Öppen vård med särskilda villkor. 9. Remiss: Förfrågan om synpunkter på de politiska samrådsformerna mellan kommuner och Landsting, avseende vård och omsorg. 10. Extra SN 12/5 kl 9.00-12.00 Workshop målbeskrivning för socialnämnden Extra SN 22/6 kl 9.00-12.00 11. Delegeringsbeslut. 12. Meddelanden. Ärenden som omfattar myndighetsutövning och sekretess 13. Delegeringsbeslut tagna i SNU 20060301-20060331. Övriga frågor Handlingar finns att hämta i Kommunhuset, Individ-och familjeomsorgen. Välkommen Jan-Inge Printz Ordförande

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Östergötland

Relaterade event