Pressmeddelande -

Cykelbussen till Öland i sommar

Från och med måndag den 15 maj råder ett permanent gång- cykelförbud på Ölandsbron. Samtidigt kommer cykelbussen att som vanligt göra det möjligt även för cyklister att säkert ta sig över bron. Cykelbussen börjar sina turer måndag 15 maj och kör till och med söndag 3 september. Bussen går efter turlista som startar från Ölandssidan kl. 06.30 och sista turen avgår därifrån kl. 19.30. Från Ölandssidan varje halvtimma och från Kalmarsidan varje hel timma. Den tänkta cykelfärjan kunde inte trafikera sundet då Sjöfartsverket inte godkände färjan för gång i öppen sjö. Läs Vägverkets pressinformation här: http://www.vv.se/templates/page3____16713.aspx Kontaktperson: Göran Hugsén, projektledare för cykelbussen över Ölandsbron, Vägverket Region Sydöst, tfn 0480-44 65 73 eller 070-670 10 23.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Kalmar