Pressmeddelande -

Grönare, säkrare och smartare vägtransporter i Europa

Grönare, säkrare och smartare vägtransporter i Europa är temat för den europeiska konferensen Transport Research Arena (TRA), som Vägverket arrangerar tillsammans med Vinnova och EU (Europeiska kommissionen). Konferensen pågår den 12 – 15 juni i Göteborg 2006. - TRA handlar om utmaningen[BL1] att förvandla kunskap till nya produkter och tjänster för ett hållbart, säkrare och mer effektivt vägtransportsystem i Sverige och Europa. Vi vill förändra Europas arbetssätt när det gäller kunskap och innovation inom vägtransportsystemet, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Infrastrukturminister Ulrica Messing och Janez Potočnik, forskningskommissionär, inleder konferensen tillsammans med Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Konferensen innehåller frågor om trafiksäkerhet, miljö, mobilitet, effektiv design och produktion. Bland annat berörs: fordon och bränslen: framtidens bilar och nya fordonsbränslen väg- och brobyggnad: finansieringslösningar som PPP (offentlig-privat partnerskap) den senaste tekniken inom broar, vägar, tunnlar och väginformatik diskussion om forskning, utveckling och demonstration mellan ERTRAC och CEDR: vad vägmyndigheterna och andra aktörer i Europa vill uppnå, och hur det görs bäst den växande europeiska forskningsarenan, det vill säga en gemensam marknad för forskningsuppdrag. Bland föredragshållarna kan nämnas Jacques Barrot, kommissionär med inriktning på transport, Jack Metthey, som är ansvarig för transportfrågorna inom EU:s forskningsdirektorat och Rudolf Kunze, som är ERTRAC:s ordförande (European Road Transport Research Advisory Council) är rådgivande för EU-kommissionen. Viviane Redings, EU-kommissionär med ansvar för IT-frågor och medier, om sin syn på hur denna sektor bidrar till ekonomisk tillväxt och global konkurrenskraft. Svenska medverkande är bl.a. Volvo Lastvagnars vice vd Jorma Halonen samt Scanias vd Leif Östling. Konferensen återkommer i fortsättningen vartannat år och nästa gång år 2008 är Slovenien värd. Media är välkomna. Var vänlig anmäl er på följande adress: http://www.traconference.com/264.aspx Mer information om konferensen finns på www.traconference.com Ytterligare information: Pressekreterare Thomas Andersson, Vägverkets huvudkontor, Borlänge tel +4670 693 68 70 eller epost thomas.andersson@vv.se

Ämnen

  • Politik