Pressmeddelande -

Halk-OLA – för en säkrare vintertrafik

Att köra bil i halt väglag ställer stora krav på föraren. Varje år omkommer över 50 bilister i det hala vägunderlaget. Detta visar en ny djupstudie om halkolyckor som Vägverket gjort tillsammans med ett antal aktörer inom Halk-OLA. Rapporten visar att två av tre dödsolyckor i samband med halka sker vid möte eller omkörning på landsbygdsvägar. Hälften av olyckorna inträffar på vägar med ett tunt islager. Åldersgruppen 20 – 29 år är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckorna. - Halkolyckorna är ett allvarligt problem som vi försöker finna lösningar på tillsammans med andra aktörer inom Halk-OLA. Vi kan öka säkerheten på vintervägarna genom säkerhetsklassning av de säkraste vintervägarna enligt Euro RAP-metoden. Vi kommer att göra klassningen tillsammans med Motormännens Riksförbund. En viktig åtgärd är att fortsätta förse vägar med mitträcke, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö när Halk-OLA presenterades på tisdagen - Det är också viktigt att alla nya personbilar förses med antisladdsystem. Om alla bilar hade det skulle drygt 50 procent av svåra singel och mötesolyckor i halt väglag undvikas Av nya bilar som säljs i dag har närmare 80 procent antisladdsystem som standard eller tillval, framhöll Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall. Djupstudien omfattar analys av 192 dödsolyckor med 236 omkomna bilister på vinterväglag under fyra vinterperioder 2000 – 2004 (oktober-april) på landsbygdsvägar. Exempel på åtgärder som olika aktörer har för avsikt att genomföra för att öka säkerheten för vinterbilisten: Assistancekårens bärgare kontaktar Vägverkets informationscentraler och ger snabb information om blixthalka och andra hinder. Bilprovningen informerar i samband med besiktningen om vad man bör tänka på vid körning på vinterväglag. Däckspecialisternas riksförbund skapar ett märkesneutralt vinterdäcktest. NCC genomför försök med att lämna plogbilarnas GPS-position och deras uppdrag till Vägverkets informationscentraler. NTF driver opinion för antisladdsystem, sänkt hastighet under vintern m m. SMHI har tagit fram en ”halkriskkarta” med information om risk för halka 24 tim framåt. STRO tar fram teknisk information om skillnaden mellan olika vinterdäck. Arbetssättet OLA (objektiva fakta, lösningar och avsikter) innebär att berörda aktörer samlas kring ett problem, diskuterar det utifrån redovisade fakta och identifierar lösningar. Därefter övergår arbetet i att varje aktör tar fram och deklarerar sina avsikter i ett dokument. Deltagande aktörer: Assistancekåren, Bilprovningen , Däckspecialisternas riksförbund, Motormännens riksförbund, SMHI, Sveriges trafikövningsplatser, Bil Sweden, Bilsport, NCC, NTF, Rikspolisstyrelsen, The Scandinavian Tyre & Rim Organisation (STRO) och Vägverket. Bilagor: Halk-OLA rapporten http://www.vv.se/templates/page3____14224.aspx Ytterligare information: Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 758 10 Jan Ölander, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 752 23 Huvudkontoret Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25 E-post: vagverket@vv.se Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66 Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85 E-post: gunilla.lundberg@vv.se Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38 Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85 E-post: thomas.andersson@vv.se

Ämnen

  • Transport