Pressmeddelande -

Invigning av gång- och cykelbana genom Bergshamra i Norrtälje kommun

Inbjudan till redaktionen att vara med vid invigningen Torsdagen den 1 juni inviger Vägverket och Norrtälje kommun den efterlängtade gång- och cykelbanan som går genom Bergshamra i Norrtälje kommun. Behovet av att förbättra trafiksäkerheten längs vägen genom Bergshamra har länge varit stort. Barn och vuxna färdas längs vägen till fots och på cykel på väg till skola, arbetsplats och affär. Trafiksituationen har upplevts som osäker och därför har Vägverket nu byggt en gång- och cykelbana som förbättrar trafiksäkerheten och tillgängligheten. I projektet har barnens behov särskilt beaktats. Tid och plats Torsdagen den 1 juni klockan 14.00. Samling utanför brandstationen nedanför Länna skola, längs väg 1017 i Bergshamra. Se karta nedan. Åke Söderman, ordförande i Länna hembygdsförening hälsar välkommen. Därefter kommer tal att hållas av Bengt Ericsson, kommunalråd, Norrtälje kommun och Susanne Lindh, vägdirektör, Vägverket Region Stockholm. Vid invigningen kommer sång att framföras av elever vid Länna skola. För projektering står MarkTema AB och entreprenör är Vägverket Produktion. Samling utanför brandstationen nedanför Länna skola i Bergshamra. Välkommen att vara med! Anmäl dig till Elisabeth Andersson, informatör, Vägverket Region Stockholm, tel: 070-755 34 00.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event