Pressmeddelande -

Nya livräddare i Göteborg med omnejd

Under vecka 18 har Vägverket bytt ut de gamla trafiksäkerhetskamerorna på väg E6.21 vid Lundbytunneln i Göteborg. Totalt blir det fyra trafiksäkerhetskameror av den nya typen på sträckan. Under vecka 19 kommer tio nya trafiksäkerhetskameror att tas i bruk på längs E20 Alingsås – Vårgårda. Vecka 23 sätts åtta kameror upp på en ny sträcka längs väg 190 Gunnilse – Stannum. Till skillnad från det gamla systemet finns en kamera samt en radar i varje stolpe och systemet fjärrstyrs. - Syftet med trafiksäkerhetskamerorna är att sänka hastigheten och rädda liv. Kamerorna - livräddarna - placeras på olycksdrabbade sträckor, säger Marianne Nyberg, stf regionchef på Vägverket Region Väst. Alla skåpen för de nya trafiksäkerhetskamerorna kommer att innehålla en kamera. Bilderna kommer att hanteras automatiskt. En enhet inom Polisen etableras i Kiruna för att styra kamerorna och utreda alla ärenden. - Att förmå trafiken att hålla rätt hastighet är en av Polisens viktigaste uppgifter för att öka trafiksäkerheten, säger Bengt Karlsson, vid Polisen i Göteborg. Trafiksäkerhetskamerorna är ett värdefullt verktyg i det arbetet. Kamerorna ökar säkerheten på utsatta vägar och gör att Polisen i sitt trafiksäkerhetsarbete kan koncentrera sina insatser till andra vägar samt arbeta med andra trafikfrågor. - Trafiksäkerhetskamerorna kommer att minska medelhastigheten, vilket i sin tur kommer att bidra till det långsiktiga målet att få ned antalet svåra trafikolyckor. Lyckas vi med det kommer även antalet svårt skadade och dödade att minska, säger Bengt Karlsson, vid Polisen. Totalt ska 700 nya trafiksäkerhetskameror att placeras ut på 102 vägsträckor runt om i landet under 2006, de beräknas rädda ca 20-30 liv per år. Material som faktaunderlag, kartor och andra bilder fria för publicering finns på: www.vv.se/pressrum Klicka på Trafiksäkerhetskameror. För mer information, kontakta: Marianne Nyberg, stf regionchef, Vägverket Region Väst, telefon 031-63 51 05 eller 070-636 90 45 Bengt Karlsson, samordnare för trafikövervakningen, Polisen, telefon 031-739 20 19 Kenneth Jonsson, projektledare, Vägverket Region Väst, telefon 0521-27 48 04 eller 070-563 52 22

Ämnen

  • Motor

Regioner

  • Västra Götaland