Pressmeddelande -

Operation trafiknykterhet

Från och med den 22 maj är samtliga 33 kommuner i Skåne, inkluderat Malmös 10 stadsdelsförvaltningar, Polisen i Skåne och Vägverket Region Skåne med i projektet ”Operation Trafiknykterhet”. Projektet innebär att den rattfulle som stoppas av polisen omedelbart erbjuds kontakt med socialtjänsten. Tanken med detta är att den rattfulle ska erbjudas hjälp och därmed minska risken för återfall. I januari skrev Polisen i Skåne under ett samarbetsavtal med Vägverket Region Skåne där man beslöt sig för att ta ett regionalt grepp och erbjuda alla rattfulla skåningar som fastnar i polisens kontroller möjlighet att delta i projektet. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått att engagera Skånes kommuner i projektet. Detta arbete har nu resulterat i att alla kommuner i Skåne är med i projektet som startar upp den 22 maj. Rattonykterhet är ett stort samhällsproblem. Var tredje förare som dödas i trafikolyckor är alkoholpåverkad. Hälften av de bilförare som dör i singelolyckor är påverkade av alkohol. Det grova rattfylleriet ökar och många som döms för rattfylleri fortsätter att köra rattfulla. I takt med att alkoholkonsumtionen ökar finns ingen anledning att tro att rattfylleriet utan insatser skulle minska. Arbetsmodellen går ut på att rattonyktra personer som stoppas av polisen informeras om att det finns hjälp att få. Vill personen ta emot hjälp förmedlar Polisen detta socialtjänsten som inom 24 timmar ska kontakta den rattonyktra. Målet för ”Operation Trafiknykterhet” är att de förare som ertappas påverkade snabbt ska få kontakt med socialtjänsten. Upplägget bygger på kunskapen om att den som ertappats för rattfylleri är mycket mottaglig att ta emot hjälp direkt efter händelsen. Syftet är att minska risken för återfall genom att erbjuda den rattfulla den typ av åtgärd som är lämplig. Idag, måndagen den 22 maj, mellan kl 13.00 till 14.00 kommer Leif Andersson Trafikpolischef, Polismyndigheten i Skåne, Kenneth Nilsson, avdelningschef Vägverket Region Skåne och Maria Skoglund, projektledare Vägverket Region Skåne att finnas tillgängliga i Polishuset på Sallerupsvägen 11 D, Malmö. Välkomna att ställa frågor antingen på plats eller per telefon. Leif Andersson, Trafikpolischef, Polismyndigheten i Skåne: 040-20 31 62 Kenneth Nilsson, Avdelningschef Vägverket Region Skåne: 044-19 51 42, 0706-29 51 42 Maria Skoglund, Projektledare Vägverket Region Skåne: 044-19 51 82, 0706-49 51 82

Ämnen

  • Motor

Regioner

  • Skåne