Pressmeddelande -

Stora förändringar inom fordonsskatteområdet från 1 maj

Den nya vägtrafikskattelagen innehåller mer än 20 regeländringar. Förändringarna är de mest omfattande inom fordonsskatteområdet på 30 år. – Det rör sig om stora förändringar, kommenterar Anne-Marie Öquist, projektledare på Vägverkets trafikregister. Men de flesta berör ett ganska litet antal fordon. Vår bedömning är att det är fyra förändringar som berör ett större antal fordonsägare: Koldioxidbaserad fordonsskatt för nyare personbilar Beskattning kommer att baseras på fordonets koldioxidutsläpp och drivmedel i stället för som tidigare på fordonets vikt och drivmedel. Cirka 1.200.000 fordon berörs. Alla nytillverkade fordon kommer i fortsättningen beskattas enligt de nya reglerna. Ändrade betalningsregler Fordonsskatten anses numera vara betald den dag den finns bokförd på Vägverkets konto för fordonsskatt. Det innebär att en fordonsskatt måste betalas tidigare än förut för att den ska hinna in i tid. Totalt omfattas över 7 miljoner fordon av de nya betalningsreglerna. Enhetsbeskattning för motorcyklar Alla motorcyklar får en fordonsskatt på 180 kronor/skatteår. Nära 500.000 fordon berörs. De lättaste släpvagnarna blir skattefria Skatteplikten upphör för släpvagnar med en totalvikt på max 750 kilo. Totalt omfattas cirka 280.000 fordon. Många av förändringarna träder i kraft först den 1 oktober i år men eftersom fordonsskatt alltid betalas i förskott påverkas en del fordonsägare redan nu av förändringarna. På Vägverkets webbplats går det på ett enkelt sätt att se hur ett fordon påverkas av föränd-ringarna. Gå in på www.vv.se/fordonsskatt och klicka på ”Vad blir nya fordonsskatten?”. Knappa in fordonets registreringsnummer och få svaret direkt. Vägverket och Skatteverket skickar med information till alla fordonsägare i samband med att en fordonsskatt ska betalas. För mer information kontakta: Anne-Marie Öquist projektledare, Vägverket Trafikregistret , 070-549 76 84. Elisabeth Sjögren, handläggare, Skatteverket Fordonsskatteenheten, 019-674 52 51.

Ämnen

  • Motor