Pressmeddelande -

Variabel hastighet på Ölandsbron

Idag den 15 maj inleds försöken med variabel hastighetsgräns på Ölandsbron. Under försöket höjs högsta tillåten hastighet på bron till 90 km/tim och kan varieras mellan 90 km/tim och 50 km/tim beroende på väderlek och trafikmängd. - Den varierande hastighetsgränsen medför en bättre anpassning av skyltad hastighet till rådande trafik samt vädersituation och effekten väntas bli en bättre regelefterlevnad, säger Ulf Andersson på Vägverket Region Sydöst. Förbud för fotgängare och cyklister I och med att hastigheten höjs på bron så införs ett förbud för fotgängare och cyklister. Förbudet kommer att gälla under försöksperioden med variabel hastighet på bron. - Att cykla eller gå på bron med dagens stora trafikflöde innebär stora olycksrisker visar de utredningar som gjorts. Nu när hastigheten höjs så ökar olycksrisken markant och därför införs detta förbud under försöksperioden, säger Lennart Ivarsson, trafiksäkerhetsingenjör på Vägverket Region Sydöst. Cykelbuss för cyklister och gående Cykelbussen kommer som vanligt göra det möjligt även för cyklister att säkert ta sig över bron. Cykelbussen börjar sina turer måndag 15 maj och kör till och med söndag 3 september. Det är tolfte sommaren i rad som Vägverket kommer att bjuda alla cyklister på bussresa över Ölandsbron. Detta görs av säkerhetsskäl för de cyklande. Den cykelfärja som var tänkt att ersätta cykelbussen och trafikera sundet mellan Kalmar och Färjestaden utgår då Sjöfartsverket inte godkänt färjan för gång i öppen sjö. Vägverket servar med aktuell information om Ölandsbron och cykelbussen på: Internet: www.vv.se/olandsbron eller trafiken.nu, wap.trafiken.nu Trafikinformation 0771-24 24 24. Läs mer om försöken med variabel hastighet på www.vv.se/variabelhastighet Kontaktpersoner: Variabel hastighet - Ulf Andersson, Vägverket Region Sydöst, tfn 0455-36 65 12 eller 070-549 80 23. Cykelbussen - Göran Hugsén, projektledare för cykelbussen över Ölandsbron, Vägverket Region Sydöst, tfn 0480-44 65 73 eller 070-670 10 23.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Regioner

  • Kalmar