Gå direkt till innehåll
Patrik Kjellgren, ny VA-chef hos Vakin från 1 september.
Patrik Kjellgren, ny VA-chef hos Vakin från 1 september.

Pressmeddelande -

Ny VA-Chef hos Vakin

Patrik Kjellgren blir ny chef för vatten- och avloppsavdelningen inom Vakin och kommer att arbeta med att möta morgondagens behov av hållbar samhällsutveckling i vår region. Patrik kommer närmast från Tyréns där han var affärsområdeschef inom mark och anläggning.

‑ Det skall bli intressant och stimulerande att få vara med och utveckla Umeåregionens viktigaste infrastruktur, vatten och avlopp, för ett fungerade och hållbart samhälle, säger Patrik Kjellgren tillträdande VA-chef hos Vakin.

Bakom sig har Patrik Kjellgren många års erfarenhet i ledande befattningar. Han har mycket goda kunskaper från konsult-, mark- och anläggningsbranschen. Vakins VD Tomas Blomqvist är väldigt glad över den framgångsrika rekryteringen och nöjd med den höga kompetens som många av de sökande till tjänsten uppvisade;

- Många sökande med goda kvalifikationer visar att VA-branschen är intressant och att Vakin är en attraktiv arbetsgivare med mycket gott renommé inom branschen. Patriks kunskaper och personlighet kommer att komplettera vår ledning och ge nya perspektiv på Vakins utveckling. Vi ser fram emot Patriks tillträde 1 september.

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Presskontakt

Johan Sjödin

Johan Sjödin

Presskontakt Kommunikatör Press/media, VA-projekt 0705439662
Anna-Lena Fomin

Anna-Lena Fomin

Kund- och kommunikationschef 070-7602007

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå, Nordmaling och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Vakin ägs gemensamt av Umeå, Nordmaling och Vindelns kommun.