Pressmeddelande -

Skolminister Ibrahim Baylan träffar Sundlergymnasiets elever i Kulturen

Sundlergymnasiets elever har ingen egen skoltidning utan har skapat en modern variant genom att bedriva direktsänd TV i egen kanal. Kanalen heter MuST (Multimedia Sundler TV) och sänds i skolans TV-nät samt genom webbsändningar. Eleverna har själva byggt upp verksamheten och ansvarar för både teknik och innehåll. Detta sker inom ramen för gymnasiekursen Multimedia A och eleverna erhåller således betyg för denna verksamhet. Eleverna har även skapat webbplatsen för sin tv-kanal inom kursen Mediaproduktion A där sändningar och inslag visas. Trots mycket liten ekonomisk ram har man lyckats att skapa Vårgårdas första Webb-TV och framtidsplanerna är att utöka med lokalradiosändningar och marknadsföring av Vårgårda Kommun genom detta media. Då det ofta presenteras problem inom gymnasieskolor när det gäller demokrati och ordningsfrågor bryter Sundlergymnasiet från den allmänna bilden av oordning i skolan vilket förtjänar medial uppmärksamhet. MuST kommer att göra en egen personlig intervju med skolminstern och denna kommer att finnas i webb-kanalen from torsdag den 18 maj. För att se de provsändningar och inslag som gjordes initialt finns följande internetadress: sk11.skola.vargarda.se/Mum.htm Sundlergymnasiet: www.skola.vargarda.se/net/Sundler Tisdagen den 16 maj kommer Ibrahim till Vårgårda. Han kommer även att ha en träff med elevrådsrepresentanter, fackliga företrädare och rektorer i folkbibliotekets läsesal. Sundlergymnasiet vill i samband med detta besök presentera något helt nytt när det gäller elevdemokrati och undervisning.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland