Pressmeddelande -

Så vill kommunen utveckla Gustavsbergs grönområden

Kommunfullmäktige antog i onsdags den 26 mars en plan för hur Gustavsbergs gröna värden kan utvecklas i framtiden. Förslagen handlar bland annat om nya promenadslingor, utkiksplatser, planteringar och parker.

För ett år sedan bjöd kommunen in allmänheten till ett möte för att höra vad medborgarna tycker om  Gustavsbergs grönområden. Under mötet framkom både vad som kan förbättras och vilka områden som invånarna tycker är extra viktiga att bevara. Ett exempel är tydligare ”entréer” till grönområden. Det kan innebära fler skyltar som visar var promenadslingor nära bostadsområden börjar.

I planen finns en rad förslag på utveckling av den gröna miljön i Gustavsberg.

– Vi har tittat på vilka grönområden som finns och var det kan behövas förbättringar. Vi har även pekat ut områden med höga värden inom natur, rekreation och kulturmiljö, säger Peter Frej, (M) ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Planen behövs för att det på ett effektivt sätt ska gå att arbeta med gröna områdens skydd, kvalitet och tillgänglighet. Bland det som kommunen vill jobba vidare med finns promenadslingor – både för friluftsliv och speciella turiststråk – utkiksplatser och planteringar. Ett annat förslag är att göra skötselplaner för kommunalägd mark.

Många av förslagen finns redan med i programmet för Gustavsbergsprojektet, till exempel det gröna stråk som ska löpa genom Porslinskvarteret. Ett önskemål från allmänheten har varit att göra parken vid kyrkan till en tryggare plats. Det kommer att tillgodoses, bland annat genom ökad belysning.

Att människor mår bra av att vistas i naturen, både visuellt och genom att röra på sig, är en viktig aspekt för utvecklingen av gröna miljöer.

– Det finns fantastiska förutsättningar för rekreation i Gustavsberg. Många invånare bor mycket nära gröna områden mycket, säger Peter Frej.


För mer information, kontakta

Peter Frej (M) ordförande, samhällsplaneringsnämnden,
070-533 74 90, peter.frej@varmdo.se


 

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • grönområde
  • samhällsplanering
  • värmdö kommun
  • värmdö
  • miljö
  • kulturmiljö
  • gustavsberg
  • detaljplan

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

 

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31