Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avsiktsförklaring om Finnskogen som världsarv

"Kan Hälsingegårdarna - kan vi" Det anser landshövding Kenneth Johansson som initierat en avsiktsförklaring om att göra Finnskogen till världsarv. Avsiktsförklaringen har nu skrivits under av sju aktörer i Värmland.

Länsstyrelsen Värmland, Värmlands Museum, Torsby kommun, Värmlands Hembygdsförbund, Karlstads universitet, Region Värmland och Värmländska Akademien ska gemensamt verka för att föra upp Världsarv Finnskogen på FN-organet UNESCO:s lista över tentativa världsarv.

En avsiktsförklaring har tecknats av parterna där det bl a framgår att de involverade aktörerna anser att "kulturmiljöerna i den värmländska finnskogen besitter exceptionellt höga universella kulturhistoriska värden. Finngårdarna bär också på den sällan uppmärksammade historien om människors utsatthet och förmågor för överlevnad i det förmoderna skogslandskapet".

- Jag möter ett stort engagemang för Finnskogen och finngårdarna i Värmland. Det är en omistlig tillgång och en enorm källa till kunskap som behöver bevaras för framtiden. Finngårdarna förenar dessutom flera läns-, och länders kulturhistoria. De är en tillgång för kulturmöten, besöksnäringsutveckling, migrationsfrågor och hållbar utveckling, säger landshövding Kenneth Johansson.

I Sverige finns 15 världsarv. Det senaste i raden är Hälsingegårdarna som skrevs in på världsarvslistan år 2012. För att möjliggöra en ansökan om Finnskogen som nästa svenska objekt på listan kommer involverade aktörer, i samverkan, arbeta för att det ska bli ett världsarv.

- Vi instämmer i riksdagens intentioner att kultur ska komma fler till del i hela landet och menar att vårt engagemang för Finnskogen i gränsområde och skogsbygd är ett tydligt bidrag i denna riktning.

Vid frågor, kontakta,

Åsa Hallén, landsantikvarie / länsmuseichef, 054-701 19 25

Karin Hovdebo, länsledningskoordinator Länsstyrelsen Värmland
karin.hovdebo@lansstyrelsen.se, 010-224 73 87

Ämnen

Regioner


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer.

Presskontakt

Johanna Henriksen

Johanna Henriksen

Presskontakt Redaktionschef 054-701 19 21
Åsa Hallén

Åsa Hallén

Presskontakt Länsmuseichef 054-701 19 25
Karin Åberg Waern

Karin Åberg Waern

Presskontakt Utställningschef 054-701 19 14