Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Kom och Fira demokratin!

På lördag 24 augusti kommer Sveriges riksdags andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve till Värmlands Museum för att inviga vandringsutställningen Fira demokratin!

Invigning av utställningen sker kl 13 och följs av ett panelsamtal (ca 45 min) om demokratins läge i Sverige och Värmland under ledning av Hans Lödén, professor i Statsvetenskap vid Karlstads universitet. I samtalet deltar Angelica Rage, fd kommunalråd, Forshaga, Anders Ajaxson, tidigare verksam i Region Värmlands demokratiberedning och Curt Räftegård, pensionerad docent i statsvetenskap med demokratiteori som specialitet. Demokratisamtalet är ett samarrangemang och en del i föredragsserien Bättre snacka än slåss.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Beslutet är en milstolpe i den svenska demokratins historia. Men kampen för rösträtt hade varit lång. I dag tar vi den allmänna rösträtten för givet. Den är en av demokratins fundament. Att gå till valurnorna är en folkrörelse och för många en högtidsstund.

Samma år som rösträtten blir allmän i Sverige bildas det Nationalsocialistiska arbetarpartiet i Tyskland och Mussolini lägger grunden till den italienska fascistiska rörelsen i Italien. Vad kan vi lära oss av den långa kampen för demokrati och rösträtt; kanske att vi inte ska ta den för givet?

Utställningen är en vandringsutställning från Sverige riksdag och visas på Värmlands Museum 24 augusti–31 oktober 2019.

Ämnen

Regioner


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.

Presskontakt

Åsa Hallén

Åsa Hallén

Presskontakt Länsmuseichef 054-701 19 25
Johanna Henriksen

Johanna Henriksen

Presskontakt Redaktionschef 054-701 19 21