Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Värmlands Museum står inför stora neddragningar

Styrelsen för Värmlands Museum har fattat beslut om budgeten för 2016 och en ekonomisk plan för 2017-2019, utifrån de besked som givits angående uppräkning av anslagen med 2,5 procent från Karlstads kommun och Region Värmland. Anslagen från staten bedöms kvarstå på oförändrad nivå. För att nå en budget i balans krävs att kostnaderna minskar med 2,7 miljoner kronor. Värmlands Museum beräknas 2016 omsätta drygt 42 miljoner kronor och ha 35 helårstjänster, vilket innebär en minskning av antalet anställda med motsvarande sju heltidstjänster. Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2016.

- På grund av den svåra ekonomiska situation som museet befinner sig i nu och på några års sikt så måste åtgärder vidtas för att nå en budget i balans. Styrelsen har fattat ett enigt beslut i frågan och vi beklagar djupt att detta innebär personalneddragningar, men vi bedömer det som absolut nödvändigt utifrån rådande förutsättningar, säger Lena Melesjö Windahl,styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands Museum.

- Det är i det här läget nödvändigt att museet samtidigt genomför kompetensväxling och förändringar i organisationen för att fortsätta vara en aktuell och samhällsrelevant kulturinstitution, säger Rickard Axinger, vice styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands Museum.

Innan sommaren bekräftade en oberoende rapport om Värmlands Museum, gjord av analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar, den bild museiledningen påtalat. Rapporten beskriver en mycket svår ekonomisk situation, samt behovet av en ny flerårig anslagsmodell. Verksamheten måste även enligt rapporten fortsätta utvecklas för att möta de krav och behov som följer av förändringar i samhället. Läs rapporten s.44-46.

Värmlands Museum tvingas göra flera strategiska val för att klara av att driva och utveckla verksamheten vidare med en mindre personalstyrka, något som också innebär kompetensväxling. 16 helårstjänster försvinner och 9 nya tjänster tillkommer, till exempel besöksmålutvecklare och programproducent. Totalt innebär det att museet kommer ha 35 helårstjänster istället för 42, som tidigare. Några av dessa kan lösas genom pensionsavgångar, och vissa tjänster är redan vakanta. Det är ännu inte fastställt vilka som kommer att få sluta.

- Vi gör nu en omstrukturering av verksamheten och ser över hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Vi tvingas göra stora prioriteringar och kommer dessvärre förlora värdefull kompetens. Samtidigt förändras omvärlden hela tiden och vi måste fortsätta utveckla museet för att även i fortsättningen vara ett attraktivt och angeläget museum tillgängligt för alla, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

De större önskade investeringar museet planerar för gällande utställningar och lokaler har inget med ovanstående neddragningar att göra, då de helt och hållet förutsätter extern finansiering. Region Värmland och Karlstads kommun har sedan tidigare beviljat 3,5 miljoner i projektmedel till förnyelse av basutställningarna.

Vid frågor kontakta,

Åsa Hallén, länsmuseichef tel. 054-701 19 25
Lena Melesjö Windahl, styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands Museum tel. 070-543 71 32
Rickard Axinger, vice styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands Museum tel. 073-987 75 95

Ämnen

Taggar

Regioner


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.

Presskontakt

Johanna Henriksen

Johanna Henriksen

Presskontakt Redaktionschef 054-701 19 21
Åsa Hallén

Åsa Hallén

Presskontakt Länsmuseichef 054-701 19 25
Karin Åberg Waern

Karin Åberg Waern

Presskontakt Utställningschef 054-701 19 14

Relaterat material

Ett av Sveriges mest välbesökta museer

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.

Värmlands Museum
Sandgrundsudden
651 08 Karlstad