Gå direkt till innehåll
Pyrit. Foto: Lars Sjöqvist
Pyrit. Foto: Lars Sjöqvist

Pressmeddelande -

Välkommen till Mineralriket! Filipstads Bergslag vill bli Svensk Geopark

Inbjudan till pressträff
Tid: måndag 19 juni kl 10.30
Plats: Bergsskolan, Filipstad (Bergsskolegatan 1). Sal Bergsmannen för att sedan gå till Mineralsamlingen för fotografering och frågestund.

Med projektnamnet Mineralriket satsar flera aktörer i Filipstads kommun, för att Filipstads Bergslag ska få klassas som Svensk Geopark. En flera år lång process går nu in i en ny fas, tack vare beviljade projektmedel från LEADER.

Geopark är en internationell samverkansmodell med UNESCO-status som syftar till att förmedla och utveckla geologin och geoturismen i ett område. Som ett steg på vägen till UNESCO-status går det att ansöka om att få bli Svensk Geopark. Filipstads Bergslag är känt som det mineralrikaste området i världen och aktörerna som står bakom ansökan är Filipstads kommun, Bergsskolan, Naturhistoriska Riksmuseet, Värmlands Museum och flera ideella föreningar. Arbetet med Mineralriket Geopark innebär bland annat att visa upp Filipstads Bergslag för besökare, men även att arbeta med utvecklingsprojekt som riktar sig mot såväl skolan som olika forskare.

- Platsens geologiska värden är världsunika, vilket vi ur flera perspektiv hoppas kunna belysa i projektet. Inte bara som ett lokalt och regionalt besöksmål, utan även för breddad attraktion av kompetens, innovation och utveckling av området. Projektmedlen från LEADER ger Filipstads kommun och våra samverkanspartners utökade möjligheter att sätta denna unika plats på kartan, säger Hannes Fellsman, kommundirektör i Filipstads kommun.

Intresset för geologi och geoturism har ökat de senaste åren. Filipstad skulle bli den 4:e geoparken i Sverige om allt går som det ska. Långban ligger 1:a på topp 100-listan över världens mineralrikaste platser, enligt mindat.org, som är en typ av Wikipedia för mineral. På samma lista finns även Harstigen (Persberg) och Jakobsberg (Nordmark) med, som enda platserna i Skandinavien. Projektet sträcker sig till 2025 och det slutgiltiga målet är att lämna in en ansökan till SGU, Sveriges Geologiska Undersökning om att få bli Svensk Geopark.

- Innan ansökan till SGU lämnas in ska det finnas ny naturvägledning i området, nya aktiviteter för besökare och skolan, samt en verksamhetsplan som ska föra geoparken framåt, säger Daniel Olsson, besöksmålsutvecklare på Värmlands Museum, som driver verksamheten i Långbans Gruvby.

Under måndagens pressträff kommer ni att träffa hela projektgruppen som består av:
Jörgen Langhof, intendent Naturhistoriska Riksmuseet, enheten för geovetenskaper
Jan Håkanson, rektor Bergsskolan
Jan Vennerström, ordförande Nordmarks hembygdsförening
Daniel Olsson, besöksmålsutvecklare Värmlands Museum
Klara Thorell, turismsamordnare Filipstads kommun

Fler kommentarer:

Jan Vennerström, ordförande i Nordmarks hembygdsförening tillika medlem i Långbansällskapet:

”Vi har en förhoppning att detta leder till en ny kunskapsnivå både inom geovetenskaplig forskning och kunskapen om mineral och dess användning för gemene man. Vi vill bidra till en ökning av intresset att samla mineral för både barn och vuxna vilket är en hobby som ger kunskaper inte bara om mineralen utan också om vår jords utveckling under de miljarder år som den funnits.”

Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan:

“Att vi nu tagit ytterligare ett steg i riktning mot Geopark är viktigt. Bergsskolans studenter bedriver ofta studier i Värdens mineralrikaste område. I och med projektet kan mer kunskap spridas till fler om dessa mineral och deras betydelse i vår dåtid, nutid och framtid.”

Jörgen Langhof, Naturhistoriska Riksmuseet enheten för geovetenskaper:

”Långban är unikt inom mineral-diversitet motsvarande ett mikro-Amazonas inom bio-diversitet! Utan en entusiastisk allmänhet och hängivna mineralsamlare utgörande en citizen science (medborgarvetenskap) skulle vi aldrig ha hittat så många olika mineral på denna plats. Det här är något som måste fortsätta att drivas framåt in i framtiden och kommuniceras ut till allmänheten och framför allt ungdomar.”

Linda Wickström, statsgeolog på SGU:

Det är väldigt roligt att ännu ett område i Sverige får chansen att jobba för att bli en geopark. Idag finns det tre geoparker i Sverige, en Unesco global geopark och två nationella geoparker, Mineralriket Wermlandsberg kan bli den fjärde.”

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.

Kontakter

Daniel Olsson

Daniel Olsson

Besöksmålsutvecklare 054-701 19 46

Ett av Sveriges mest välbesökta museer

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.

Värmlands Museum
Sandgrundsudden
651 08 Karlstad