Pressmeddelande -

Öhrlings PricewaterhouseCoopers till Kista Science Tower

Antalet nyuthyrningar i Kista fortsätter att öka. Ny hyresgäst i Kista Science Tower blir Öhrlings PricewaterhouseCoopers som valt att öppna ett nytt kontor i Kista. Sedan årsskiftet har Kista Science Tower fått 15 nya hyresgäster. - Den tydliga trenden inom nyuthyrningen har förstärkts de senaste månaderna. Intresset för nya lokaler är mycket stort och flera nya kontrakt har tecknats, säger Charlotta Liljefors Rosell, uthyrningschef för Vasakronan Stockholm. Från i höstas har vi hyrt ut cirka 20 000 kvadratmeter i Kista. I dagarna blev det klart att Öhrlings PricewaterhouseCoopers hyr cirka 1 500 kvm från och med juni 2006 på plan 9 i Kista Science Tower. Totalt beräknas ca 45 personer inledningsvis arbeta i Kista. - Marknaden i norra stor-Stockholm växer och vi har märkt en tydlig efterfrågan på våra tjänster från bland annat IT- och telekombranschen. Det är en viktig anledning till att vi har valt att lokalisera oss till Kista, säger Kenneth Stjernström, regionchef hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm. - Självklart är det också inspirerande att sitta i en miljö som Kista Science Tower, säger Lars Wallén, kontorschef på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kista. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning med 3 000 medarbetare på 125 kontor runt om i landet Marknaden har lossnat Den senaste tidens ökade sysselsättning i Stockholm har även avspeglat sig på antalet anställda i Kista. Sammanlagt arbetar idag 28 000 människor i Kista. Omkring 65 procent (cirka 350 stycken) av Kistaföretagen är verksamma inom IT/telekomsektorn. - Vasakronan har noterat en markant ökning av antalet nyuthyrningar i Kista, och våra profilfastigheter Kista Science Tower och Kista Entré är nu uthyrda till cikaa 60 respektive 70 procent, berättar Per Thiberg, marknadsområdeschef för Vasakronan i Kista. Uthyrningsbar kontorsyta i Kista Science Tower är cirka 45 000 kvm och i Kista Entré cirka 40 000 kvm. Vasakronan Service Partner driver en omfattande tjänsteverksamhet i båda fastigheterna med bland annat reception, telefoni, vaktmästeri, restauranger och konferens. För vidare inforamtion vv kontakta Per Thiberg,marknadsområdeschef Vasakronan Kista, 08-783 22 56 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan, 08-783 21 09 Lars Wallén, kontorschef i Kista, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 08-555 336 64 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag