Pressmeddelande -

Vitlycke museum agerar värd när nätverket för Sveriges Världsarv träffas.

Överallt på jorden har människor ristat och målat på berghällar och i grottor. I Tanum i norra Bohuslän har människor från bronsåldern huggit in tusentals bilder i landskapets släta berghällar. Denna förhistoriska bildskatt är så innehållsrik och säregen att den finns med bland världens samlade kulturarv på Unesco:s Världsarvslista. Världsarvet Tanums hällristningar firar i år 20-årsjubileum och Vitlycke museum är nästa vecka värd för den nationella nätverksträffen för Sveriges Värdsarv som pågår mellan 14-16 oktober.

När UNESCO 1994 placerade Tanums hällristningar på världsarvslistan så blev området en angelägenhet för hela mänskligheten. Något att förundras över, att vårda och att bevara för kommande generationer. I år firar Tanums hällristningar 20 år som Världsarv och är därför extra glada över att få vara värdar för Världsarv i Sveriges nätverksträff på Vitlycke museum i Tanum.

Teman för årets nätverksträff är:

Spår 1 – Hållbar besöksnäring

Vitlycke museum har ett nära samarbete med Västsvenska turistrådet som har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens aktörer liksom samhället i stort, gynnsam ekonomisk utveckling. Denna utveckling omfattar nöjda gäster, entreprenörskap och företagsutveckling, samt ett väl fungerande regionalt samarbete mellan offentlig verksamhet, privat näringsliv, forskning och utveckling. Denna målsättning stöder Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet och regionens starka fokus på turism som såväl viktig näringslivsgren som tillväxtmotor i samhällsutvecklingen. Samtidigt är det viktigt att växa hållbart, med rätt investering på rätt plats för att inte äventyra känsliga natur- och kulturvärden. 

Genom goda exempel och med föreläsare från bland annat Swedish Wellcome så hoppas vi kunna inspirera våra kollegor runt om i landet till att både utveckla och samtidigt värna ” the Outstanding Universal Values of the World Heritage Sites”.

Spår 2 – Pedagogik

I januari 2007 startade Tanums kommun en förskola för 1-5 åringar på Vitlycke museum. Förskolan är en långsiktig samverkan mellan två organisationer – Västarvet/Vitlycke museum och Tanums kommun. Utbyte och samverkan sker både på organisationsnivå och i personalgruppen för att ge förskolan en natur- och kulturarvsprofil. 

Pedagogerna i förskolan har utvecklat sin egen metodik där barnen får möjlighet att uppleva forntiden med alla sinnen. Här får man inte bara höra berättas om bronsåldern av kunniga och engagerade arkeologer och pedagoger, utan även se, känna, lukta och till och med smaka på en liten bit av vår historia genom praktiska övningar som hantverk och matlagning. Detta ger en djupare förståelse för hur människans liv sett ut i en svunnen tid, stimulerar nyfikenheten och blir ett levande minne för barnen.

Under två dagar pågår föreläsningar och workshops med med ovanstående inriktningar - om hållbar besöksnäring, destinationsutveckling och utomhuspedagogik med kulturarvet och landskapet som resurser för lärande. Nätverksträffen pågår mellan 14-16 oktober 2014 på Vitlycke museum.

Värdar för Nätverksträffen 2014 är Förvaltningsrådet - Världsarvet Tanums Hällristningar och dess ingående parter, Regional utveckling i Västra Götalandsregionen, Tanums kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland samt Vitlycke museum/Västarvet.

För frågor och mer information:

Aleka Karageorgopoulos,Vitlycke museum
Tfn: 0525-296 84
Mobil: 0706-74 49 09
E-post: aleka.karayeorgopoulos@vgregion.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Evenemang

Taggar

  • tanum
  • världsarv
  • värdsarv i sverige
  • nätverk
  • bohuslän

Regioner

  • Västra Götaland

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se

Presskontakt

Jaana Atosuo

Presskontakt Kommunikationschef

Johan Lindblom

Presskontakt Kommunikatör 073-680 32 48