Gå direkt till innehåll
Klimat, mångfald, nya bostäder med mera är frågor att hantera när vi planerar en hållbar kommun. Beskriv i enkäten vad som är viktigt för dig! Svaren hittills visar att grönska och parker är viktiga frågor för västeråsarna.  Foto: Mostphotos
Klimat, mångfald, nya bostäder med mera är frågor att hantera när vi planerar en hållbar kommun. Beskriv i enkäten vad som är viktigt för dig! Svaren hittills visar att grönska och parker är viktiga frågor för västeråsarna. Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Så vill västeråsarna leva mer hållbart

Bostäder till alla, klimatsmart resande och en utveckling av parker och grönområden är viktiga frågor när västeråsarna är med och tycker om hållbar samhällsutveckling. Det visar enkäten i arbetet med nya översiktsplanen som pågår just nu.

Västerås stad jobbar med att ta fram en ny översiktsplan och är i början av arbetet. Under våren pågår en tidig dialog, bland annat i form av en webbenkät. Vi vill att så många som möjligt hjälper oss att planera för ett hållbart Västerås i framtiden. 

Enkäten har frågor som är kopplade till målen i Agenda 2030. På frågan ”vad skulle du vilja förändra ditt liv för att leva mer klimatsmart och hållbart?”, uppger många att de vill cykla mer och konsumera mer hållbart. En del vill semestra mer i närområdet och satsa mer på självhushållning.
– Jag är så tacksam för att många har tagit sig tid att svara på enkäten och jag blir glad när jag ser att många har en önskan att leva mer hållbart. Svaren är ett viktigt underlag för arbetet framåt, säger Eva Widergren, översiktsplanerare Västerås stad och projektledare för nya översiktsplanen.

Strax under 600 personer har hittills svarat på enkäten. Frågor som är viktigast att prioritera för det fysiska samhällsbyggandet är enligt västeråsarna: Bostäder för alla oavsett inkomst, lättillgängliga parker och skogar samt att skydda naturen. I en spaning om ett hållbart Västerås i framtiden lyfts bland annat fina grönområden, en utvecklad kollektivtrafik och mer blandade bostadsområden.

Det finns fortfarande chans att svara på enkäten. Den är öppen till och med 13 april.
– Det är nu som vi tillsammans kan göra skillnad och beskriva hur Västerås kan växa hållbart. I nya översiktsplanen kommer vi att behöva göra olika vägval, och därför är det spännande och självklart viktigt att se vad västeråsarna tycker, säger Anna Jägvald, samhällsplanerare och projektledare för nya översiktsplanen.

Här finns enkäten 

FAKTA: Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument som ska bidra till en god miljö, en hållbar utveckling och ska lägga grunden för den fortsatta fysiska planeringen på kort och lång sikt. Genom en gemensam och långsiktig plan för hur Västerås ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt kan tjänstepersoner och politiker i Västerås stad arbeta mer effektivt och lättare ta beslut om utmanande frågor som rör stadsplanering.

Den nya översiktsplanen beräknas antas i kommunfullmäktige 2024.

Följ hela arbetet med nya översiktsplanen och ta del av resultat på vasteras.se/nyöp

Mer information:
Eva Widergren, översiktsplanerare stadsbyggnadsförvaltningen. Mejl: eva.widergren@vasteras.se Telefon: 021-392539
Anna Jägvald, samhällsplanerare stadsbyggnadsförvaltningen. Mejl: anna.jagvald@vasteras.se Telefon 021-393211.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås