Skip to main content

​Textilier i fokus under hållbarhetsveckan

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2017 11:42 CEST


Den 18 september inleds hållbarhetsveckan 2017. I år har landstinget valt att ha textiliers påverkan på hälsa och miljö som övergripande tema för veckan.

SEE hållbarhetsvecka är ett arrangemang som hålls i Västerbottens och Norrbottens län under vecka 38. SEE står för social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling och målet är att sprida livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling.

– I år ska vi särskilt lyfta vårt nya textilavtal som börja gälla den 1 oktober. Fokus har legat på hållbarhet, produktion och återvinning – miljöval som gör oss unika bland Sveriges landsting, säger Karin Modig, miljösamordnare i Västerbottens läns landsting.

Återvunna petflaskor, träfibermassa, alternativa naturmaterial och återvinning är bara några av de material och val som landstinget har gjort för sina nya personal- och patienttextilier. Inte minst även en minskad användning av kemikalier vid textiltillverkningen.

Den 20 september hålls en föreläsning på Norrlands universitetssjukhus, Nus, som berättar mer om det nya textilavtalet och de miljöval som gjorts. Föreläsningen filmas och görs tillgänglig via play.vll.se.

– Det är ett aktuellt och spännande tema där vi hoppas bidra till att höja kunskapen om textiliers miljö- och klimatpåverkan och visa på att det finns alternativa material med mindre miljöpåverkan, som är lika bra, säger Karin Modig.

Klädbytardagar och återanvändning

På temat textilier fick medarbetarna i Umeå redan den 6 september en försmak av hållbarhetsveckan då en klädbytardag arrangerades i samband med Hälsofestivalen. Här fick man lämna in sina gamla plagg i utbyte mot biljetter som kunde användas för att byta till sig andras inlämnade plagg.

I Skellefteå kan allmänheten också vara med och göra hållbara val då landstinget och Skellefteå kommun öppnar en tillfällig så kallad ”Pop up reuse store” på Nordanå den 23 september.

– Under 2014 köpte svensken i genomsnitt 13 kilo kläder och textil per person, åtta kilo kastades i soporna istället för att användas vidare. Återanvändning är betydligt bättre ur miljösynpunkt än både material- och energiåtervinning, så här finns en stor potential, säger Karin Modig.

Även sjukhusbiblioteken i länet deltar under veckan och presenterar litteratur om textiler och hållbarhet.

Vegetarisk mat till personalen

Precis som förra året serverar personalrestaurangen Kulinarium på Nus enbart vegetarisk mat under vecka 38. På Lycksele och Skellefteå lasarett serveras vegetariska alternativ som komplement till ordinarie menyer.

– Vegetarisk mat har igenomsnitt hälften så stor klimatpåverkan som en kötträtt. Idag är vegetarisk mat ett självklart alternativ för många men vi vill på detta sätt uppmuntra fler att ta chansen att prova, för att sedan minska tröskeln till att oftare göra gröna val, säger Cecilia Hellberg, hälsoutvecklare vid Folkhälsoenheten i Västerbottens läns landsting.

Unik anläggning för värme och kyla visas upp

På Norrlands universitetssjukhus finns ett toppmodernt energisystem för förnybar energi – ett av Europas mest komplexa smarta termiska nät för värme och kyla. En utbyggnad planeras och inom några år räknar man med att vara bland de 20 största anläggningarna i världen.

Den 22 september hålls vid tre tillfällen en spännande föreläsning på Nus om denna geoenergianläggning med efterföljande visning.

Mer information om hållbarhetsveckan och program

Mer information och veckans program på SEE Hållbarhetsveckas hemsida

Där finns också ett kalendarium som samlar ovan nämnda och en massa andra aktiviteter som ordnas runt om i länet i samband med veckan.

Mer information

Karin Modig, miljösamordnare, Västerbottens läns landsting, 070-246 19 86.

Cecilia Hellberg, leg. dietist, och hälsoutvecklare, Folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 81.

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum