Pressmeddelande -

15 nya bussar med konstgödning i tanken och alkolås

Under april och maj månad får Västtrafik 15 nya bussar till Skaraborgsområdet. Det är Västtrafik Skaraborgs första bussar där en form av konstgödning används för att minska de miljöfarliga utsläppen. Dessutom är det de första linjetrafikbussarna med alkolås. Bussarna har köpts av Swebus som kör all kollektivtrafik i Skaraborg. - Inköpet av de nya bussarna är en stor investering som gör det möjligt att utöka trafiken från tidtabellskiftet samt att ersätta några av de äldsta bussarna. Vi hoppas att de bidrar till positiva upplevelser för bussresenärer och förare i Skaraborg, säger Ville Mark, VD för Västtrafik Skaraborg. De nya bussarna leder till förbättringar i flera hänseenden: de är miljövänliga, komfortabla och säkra. Under 2006 kommer nya europeiska krav på att de skadliga utsläppen från fordon i yrkestrafik begränsas. Bland annat krävs någon form av efterbehandling av avgaser. De nya bussarna i Skaraborgsområdet uppfyller dessa krav mer än väl. Bussarna är utrustade med en tank för det konstgjorda gödningsmedlet urea. Urean blandas inte med bränslet utan sprutas in innan katalysatorn och bidrar till att de miljöfarliga utsläppen minskar kraftigt. De nya bussarna är utrustade med alkolås. Nyligen beslutade Västtrafik att alla nyregistrerade bussar i de avtal som redan finns med bussföretagen ska utrustas med alkolås. - Det är ett ytterligare ett steg för att öka tryggheten för resenärer och andra trafikanter. Alkolås borde dock framförallt vara standardutrustning på personbilar, säger Ville Mark. Alla nya regionbussar är även försedda med säkerhetsbälten vilket innebär att säkerheten ökar ytterligare för resenärerna i kollektivtrafiken. Från och med den 1 januari 2004 blev det lag på användning av bälte i de bussar där det finns. I och med att de nya bussarna levererats kommer mer än hälften av Skaraborgs ordinarie bussar att vara utrustade med säkerhetsbälte. Bussarna som ska köra på regionlinjerna i Skaraborg har låg entré och är försedda med ramp som underlättar för funktionshindrade resenärer att ta sig ombord. - Tillgängligheten och komforten på de nya bussarna är något som förbättrar kvalitén för resenärerna, samtidigt får förarna en förbättrad arbetsmiljö och det tycker vi är väldigt positivt, säger Ville Mark. För mer information kontakta Anna-Karin Jonsson, informationsansvarig Västtrafik Skaraborg, tel 0500-46 44 24, 0702-61 76 78 Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99