Pressmeddelande -

Den 3 maj lanseras Regionen Runt 30 dagar på Västtrafikkortet

Efter en lyckad introduktion av Västtrafikkortet i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och norra Bohuslän under mars och april går nu Västtrafik vidare med lanseringen. Från och med onsdagen den 3 maj börjar Regionen Runt 30 dagar att säljas över hela regionen som laddning på Västtrafikkortet. Samtidigt prissänks kortet med 250 kronor för vuxna och 185 kronor för ungdomar och högskolestuderande. Nyheten med Västtrafikkortet är att det är ett kontaktlöst kort som är gemensamt för hela regionen, vilket innebär smidigare resor för Västtrafiks resenärer. Den som reser håller upp kortet framför kortläsaren vid påstigning, så är resan registrerad. I stället för att köpa ett magnetkort och slänga det när det är använt så kan Västtrafikkortet laddas om och om igen. Västtrafikkortet beräknas vara introducerat i hela Västra Götalandsregionen under år 2006. För att göra det enklare för resenärerna har Västtrafik sedan tidigare beslutat att dagens tre olika prissystem ska ersättas med ett gemensamt. Då det nya prissystemet har arbetats fram har utgångspunkten varit en gemensam prissättning i hela regionen. Det nya prissystemet är en viktig del i att göra det enklare att betala för resan och enklare att resa med Västtrafik. - Genom att vi sänker priset för Regionen Runt 30 dagar ger detta nya möjligheter för pendling till arbete och skola. Vi hoppas att det långväga resandet i regionen ska öka, säger Tommy Edh, projektchef för Västtrafiks nya pris- och betalsystem. Då Regionen Runt 30 dagar lanseras på Västtrafikkortet börjar också de nya priserna att gälla och dagens kort går inte längre att köpa. Den som har ett gammalt kort för Regionen Runt 30 dagar kan börja använda det inom en månad efter det att det har slutat säljas. Kortet kan användas giltighetstiden ut. De som har kort som inte påbörjats inom en månad efter säljstoppet kan använda dem som delbetalning för en ny laddning på Västtrafikkortet. Följande priser är nu aktuella: REGIONEN RUNT 30 DAGAR VUXEN: 1 150 kr (tidigare pris 1 400 kr) UNGDOM/HÖGSKOLESTUDENT: 865 kr (tidigare pris 1 050 kr) Gäller som tidigare för resor under 30 dagar i hela Västtrafiks trafikområde (inte på X2000). EXEMPEL PÅ PRISFÖRÄNDRINGAR VUXEN: Åmål-Göteborg, Göteborg-Trollhättan, Göteborg-Vårgårda. Tidigare pris: 1 400 kr Nytt pris: 1 150 kr Prissänkning: - 18 % (250 kr) Alingsås-Göteborg, Stenungsund-Göteborg* Tidigare pris: 1 300 kr Nytt pris: 1 150 kr Prissänkning: - 12 % *) Resenärer som tidigare rest på Lila månadskort kan nu byta till det nya Västtrafikkortet med laddningen Regionen Runt 30 dagar och kan för ett lägre pris resa i ett större område. Mer information finner du hos Västtrafiks Kundservice, på vår hemsida www.vasttrafik.se samt på våra fordon. För mer information kontakta Projektets informationsansvarige, Jenny Lundin, tel 0706-400 450 Projektchef Tommy Edh, tel 0702- 125 125

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99