Pressmeddelande -

Nu har Stenpiren resecentrum öppnat

Under lördagen invigdes Stenpiren resecentrum på Skeppsbron, göteborgarnas nya mötesplats vid älven som ska knyta ihop Södra och Norra Älvstranden samt östra och västra stadsdelarna.

Resecentrumet är en del i den nya stadsutvecklingen vid Södra Älvstranden, där en hel stadsdel ska utvecklas med bostäder, verksamheter och mötesplatser.

– Det känns fantastiskt kul att äntligen inviga Stenpiren. Byggnaden är inte bara en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken utan kommer även att bli en modern och citynära mötesplats för göteborgarna, säger Stefan Ekman, infrachef på Västtrafik. 

Det centrala läget vid älven är ett resultat av Västtrafiks samarbete med Göteborgs stads nämnder och förvaltningar och kommunala Älvstranden Utveckling. I takt med att trycket på resor över älven ökar kommer Stenpiren att bli allt viktigare som bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt.

– Den här typen av satsningar är en förutsättning att nå stadens vision om att stärka kärnan och möta vattnet. När Skeppsbron är helt utbyggt ska det bli en attraktiv mötesplats där alla vill vistas och känner sig välkomna, säger Rune Arnesen, projektchef Älvstranden Utveckling.

Stenpiren resecentrum erbjuder service i form av vänthall, kiosk, blomsterbutik, kafé, sushibar och en uteservering som breder ut sig ner mot kajen. Den 900 m² stora byggnadens design följer Västtrafiks övriga resecentrum, med glasfasad, trämaterial, natursten och öppna, upplysta ytor. Byggnaden är också tillgänglighetsanpassad med bland annat ledstråk och tillgänglighetsanpassade hållplatser.

Högsta miljöcertifiering
Stenpiren resecentrum har tilldelats högsta miljöcertifiering genom Sweden Green Building Council. Den energieffektiva byggnaden har bland annat egna solpaneler på taket och ett materialval präglat av hållbarhetstänkande. I slutet av 2015 fick byggnaden dessutom svenska transportbranschens tyngsta pris – Future Transport Award – med motiveringen ”Göteborg får en attraktiv och välfungerande knutpunkt och terminalbyggnad, ett nav för byten mellan spårvagn, buss och färja”.

För mer information:
Stefan Ekman, infrachef Västtrafik 0706-42 28 98
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • investeringar

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99