Pressmeddelande -

Nya avtal för busstrafik klara

Nu är Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Orust, Alingsås och Lerum klar. De nya avtalen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Västtrafik och trafikföretagen och ställer höga miljökrav. Avtalsstart är juni 2015.  

Upphandlingen är indelad i tre olika trafikavtal: Orust, Alingsås och Lerum. De företag som tilldelats trafikåtagandena är följande:

  • Buss i Väst har tilldelats avtalet för Orust.
  • Buss i Väst har tilldelats avtalet för Alingsås.
  • Nettbuss har tilldelats avtalet för Lerum. 

I de nya avtalen är det möjligt för trafikföretagen att vara mer delaktiga och påverka utförandet av trafiken.

– Vår ambition är att båda parter ska arbeta aktivt mot det gemensamma målet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som ger oss fler och nöjdare kunder, säger Attila Ungvari, ansvarig för busstrafiken på Västtrafik.

Avtalen ger trafikföretagen möjlighet att få kvalitetsbonus om hög kundnöjdhet uppnås. Syftet med den här typen av avtal är att ge företagen större ansvar och möjlighet att bättre använda sin kompetens. För Lerumexpressen har trafikföretaget även resandeincitament, där resandeutvecklingen avgör hur stor ersättningen blir.

Avtalen har också en tydlig miljöprofil, vilket innebär att utsläpp av klimatpåverkande emissioner och energianvändning succesivt kommer att minska. Trafiken i avtalen kommer till 95 procent att utföras med drivmedel som är fossilfria från 2017. För tätortstrafiken i Alingsås innebär kraven att trafiken ska köras med energieffektiva elhybridbussar från avtalsstart. 

Avtalen innebär också att parterna ska arbeta med att införa ny och miljöanpassad fordonsteknik. Västtrafik och trafikföretagen kommer därför tillsammans med Orusts kommun och Lerums kommun att starta ett projekt kring införandet av elbussar i respektive kommun.

Trafikstart för de nya avtalen är 14 juni 2015.

För mer information: 
Attila Ungvari, ansvarig busstrafik Västtrafik 0705-31 31 36
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99

Ämnen

  • Klimatfrågor

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99