Pressmeddelande -

Nya priser för rabattkort och kontantbiljetter

Västtrafik har under året börjat lansera ett nytt prissystem. Dagens månads- och periodkort byts successivt ut mot det nya Västtrafikkortet, som laddas för resor under en period inom ett visst område. Nästa steg för en enklare prissättning inom Västtrafik är att införa en ny princip för prissättning av rabattkort och kontantbiljetter, med nya priser som följd. Västtrafiks styrelse tog under onsdagen beslut om prisnivåerna som preliminärt ska införas under slutet av året. Principen för priset på en kontantresa är att det kostar 25 kronor att resa inom en kommun. För varje kommungräns som passeras fågelvägen (vissa avvikelser kan förekomma) läggs ytterligare 25 kronor på priset. Maxpriset för en kontantresa är 160 kronor, oavsett antalet kommungränser som passeras. Kontantpriset inom en tätort blir 20 kronor. Tätorterna är Alingsås, Borås, Falköping, Lidköping, Mariestad, Mark, Skara, Skövde, Stenungsund (linjerna 331 och 336), Uddevalla och Ulricehamn. Grundregeln gäller utanför området Göteborg ++ (Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö). Inom dessa kommuner tillämpas, liksom tidigare, en matris. Prisnivåerna för kontantresor mellan och inom dessa kommuner blir ungefär som tidigare. - Resandet i Göteborgsområdet utgör cirka 80 procent av allt resande inom Västtrafik. Därför är det viktigt att förändra prissättningen successivt och följa utvecklingen i övriga regionen innan vi tar steget fullt ut även i Göteborgsområdet, säger Leif Blomqvist, Västtrafiks styrelseordförande. Det som idag heter värdekort och rabattkort kommer i det nya prissystemet att heta kontoresor. Pengarna laddas in på kortets konto och dras vid varje resa. Resenären anger inte själv i förväg hur mycket pengar som ska dras från kontot, utan systemet räknar ut detta. Kortet visas vid påstigning och vid avstigning. Systemet känner då av hur långt resenären har rest, och drar pengar för denna sträcka. Priset för en kontoresa bygger på avståndet fågelvägen mellan hållplatser för avstigning respektive påstigning. Lägsta priset för en kontoresa är 14.50 kronor och maxpriset är 115 kronor. Ett fast pris på 14.50 kronor gäller inom en tätort (Alingsås, Borås, Falköping, Lidköping, Mariestad, Mark, Skara, Skövde, Stenungsund (linjerna 331 och 336), Uddevalla och Ulricehamn). Den avståndsbaserade prissättningen för kontoresor gäller inte i området Göteborg ++ (Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö). Här gäller liksom tidigare en matris med fasta priser för resor inom kommunerna. Skillnaden från tidigare är att begreppen kuponger försvinner och ersätts av fasta belopp. Även här ska kortet visas vid på- och avstigning. Prisnivåerna för kontoresor mellan och inom dessa kommuner blir ungefär som tidigare. - En kontoresa är alltid billigare än en kontantresa. De som reser ofta med oss ska ha ett bättre pris. Samtidigt minskas kontanthantering, vilket ger en tryggare arbetsmiljö för förarna och kortare hållplatsstopp, säger Leif Blomqvist. I Göteborgs kommun kommer det att införas ett 10-resorskort med priset 14.50 kronor per resa. --- För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Leif Blomqvist, tel 0707-31 84 50, koncerninformatör Gunilla Wicktor, tel 0708-56 01 66, eller informationschef Lena Jovén, tel 0706-20 09 29. Till detta pressmeddelande finns en bilaga som visar exempel på priser för resor mellan olika orter i dag och med det nya prissystemet samt matris för resor i Göteborg++-området. Klicka på länken nedan för att komma till pressmeddelandet på hemsidan. Under pressmeddelandet finns bilagan som en länk. Till detta pressmeddelande finns en bifogad fil: Nya priser för rabattkort och kontantbiljetter.pdf. Hämta filen vid pressmeddelandet som du hittar här: http://www.vasttrafik.se/internet.aspx?desktop=32&language=1053&menu=1&locationId=&location=True Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99