Pressmeddelande -

Öppen visering på busstrafiken i Göteborg 2010

Nästa år blir det tillåtet att stiga på genom samtliga dörrar på bussarna i Göteborgs stadstrafik. Resenärer behöver inte längre gå på där fram för att visa upp färdbeviset, utan kan använda kortläsare både fram och bak i bussen. Påstigningen blir snabbare, hållplatsstoppen kortare och flödet i trafiken bättre.

Idag kan resenärer i Göteborgs stadstrafik gå på både fram och bak på spårvagnar och på stombussar. När det gäller vanliga bussar är resenärerna hänvisade till framdörrarna, där förarna kontrollerar färdbevisen. På dagens styrelsemöte fattade Västtrafiks styrelse beslut om att införa så kallad öppen visering på samtliga bussar som enbart kör i centrala Göteborg, med start under våren 2010. Den viktigaste anledningen till beslutet är att förbättra framkomligheten. - Genom att öppna upp samtliga dörrar kan vi halvera uppehållstiderna vid hållplatserna. Flödet i stadstrafiken blir betydligt bättre och våra resenärer får i slutändan en snabbare resa. Dessutom slipper de köa för att stiga på bussen, säger Lars Backström, vd på Västtrafik. Stadstrafiken i Göteborg kommer genom detta att uppfattas som en enhetligare produkt med samma regler. Med ökat resande har långa uppehåll vid hållplatserna medfört störningar i trafiken. Det sker främst i centrala lägen och på hårt belastade hållplatser där både spårvagns- och busstrafik ska samsas om utrymmet, som vid Brunnsparken. Att snabba på påstigningen spelar därför en viktig roll för ökad framkomlighet. Färre konfliktsituationer för förarna
Genom att införa öppen visering räknar Västtrafik med att minska konfliktsituationerna för förarna. I visas fall har resenärer blivit förvirrade då förarna har bett att få se giltigt färdbevis vid påstigning i bussens framdörrar, eftersom samma regler inte gäller ombord på stombussar och spårvagn. - Påstigningen kommer att rulla på snabbare och enklare vilket skapar bättre förutsättningar för punktlighet, vilket naturligtvis är positivt både för resenärerna och förarna. Att det dessutom blir samma regler inom hela stadstrafiken förenklar för resenärerna, säger Hugo Lepik, affärsområdeschef för Göteborgs stadstrafik. Ökad risk för fuskåkning
När stombussarna infördes i stadstrafiken i januari 2003 beslutade Västtrafik att låta resenärerna gå på i både i fram- och bakdörrarna på bussen för att få kortare uppehåll vid hållplatserna. Under de senare åren har det också kommit allt fler ledbussar i trafik, där det finns kortläsare monterade ombord på bussen i alla dörrar. Detta tillsammans har lett till att resenärer i större utsträckning använder samtliga dörrar för påstigning även på de vanliga bussarna. Men när bussresenärerna slipper ta vägen via den främre dörröppningen ökar risken för fuskåkning. - Vi är medvetna om att färre resenärer kommer att stämpla och att något fler kommer att fuskåka när vi tillåter påstigning i samtliga dörrar. För att inte tappa biljettintäkter kommer vi genomföra ungefär dubbelt så många kontroller än tidigare, säger Hugo Lepik. Fakta:
Öppen visering i busstrafik innebär att resenärerna tillåts stiga på i alla dörrar. I dagsläget används öppen visering på stombussar och spårvagnar i Göteborgs stadstrafik. Beslutet att införa öppen visering i hela stadstrafiken innebär att fram- och bakdörrar kan användas vid påstigning även i de vanliga bussarna. Västtrafik räknar med att öppen visering införs under våren 2010 på de bussar som bara kör i centrala Göteborg. Innan dess ska cirka 700 nya kortläsare installeras på fordonen.
För mer information:

Hugo Lepik, affärsområdeschef för Göteborgs stadstrafik, 0705-62 92 43
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99