Pressmeddelande -

​​Satsning på fler biljettkontroller

I februari inleder Västtrafik tillsammans med Securitas en satsning på fler biljettkontroller och ökad synlighet i Göteborgsregionen. Samtidigt inleds ett nytt arbetssätt i regionen där förarna och tågvärdarna får större möjlighet att påverka var och när kontroller utförs.

Västtrafik och Securitas har tillsammans utvecklat biljettkontrollen med god service och bra bemötande som ledstjärnor och detta kommer även vara i fokus för det fortsatta arbetet. Satsningen innebär att antalet biljettkontrollanter i Göteborgsregionen ökar med ett 20-tal. Detta för att öka biljettkontrollens synlighet och minska benägenheten att fuskåka.

– Vi har ett öppet system i Göteborg där kunden själv väljer var man vill stiga på och behöver ha en biljettkontroll som står i relation till det. Fler biljettkontroller är också något som många av våra kunder efterfrågar, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Efter den uppmärksammade incidenten i maj hävde Västtrafik avtalet med G4S, som då skötte biljettkontrollerna i regionen. Nu tar Securitas över ansvaret för dessa kontroller. Det nya avtalet gör partnerföretagen mer involverade i arbetet och de kan själva lämna önskemål om var och när biljettkontroller ska genomföras.

– I regionen är behovet av biljettkontroll mindre eftersom kunderna måste visa sin biljett för föraren när de stiger på bussen. Men vi vet att fusk förekommer och där får vi nu goda möjligheter att hjälpa vår förare och tågvärdar, säger Maria Björner Brauer.

Nya avtalet mellan Västtrafik och Securitas började gälla den 1 februari och löper till och med januari 2017.

För mer information:
Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad
maria.bjornerbrauer@vasttrafik.se
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Ämnen

  • Klimatfrågor

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99