Pressmeddelande -

Spårvagnar och bussar kör andra vägar när spåren grävs upp mellan Valand och Berzeliigatan

Den 14 maj till 18 juni pågår det spårarbete mellan Valand och Berzeliigatan. De befintliga spåren ska justeras och en del bitar av spåren bytas ut. Hållplatsen vid Berzeliigatan kommer även att bli anpassad till funktionshindrade. Arbetena gör att bussar och spårvagnar måste köra andra vägar under perioden 14 maj till 10 juni. Hållplatserna Berzeliigatan, Park Avenue och Götaplatsen är helt avstängda till och med den 10 juni. Hållplatsen Valand är avstängd på lägena C och D i Avenyn. Däremot berörs inte hållplatslägena på Vasagatan. Spårvagnslinjerna 4 och 5, som i vanliga fall går längs Avenyn, kör istället via Centralstationen, Ullevi och Scandinavium till Korsvägen. Busslinjerna 42, 45, 58 och 158 mot Johanneberg kör via Vasagatan till Vasaplatsen och vidare till Kapellplatsen. Övriga bussar kör från Kungsportsplatsen via Sten Sturegatan och Skånegatan till Korsvägen. Dessa linjer berörs av spårarbetet: 4, 5, 6, 42, 45, 49, 50, 58, 158, 300, 513, 603, 604, 610, 761, 771, 792, Röd Express, Grön Express, Orange Express och Flygbussen. För mer information om enskilda linjer se www.vasttrafik.se För mer information: Om kollektivtrafiken: Erika Åkerblom, trafikplanerare, Västtrafik Göteborgsområdet, 031-62 93 28, 0705-63 59 09. Om spårarbetena: Lena Törnros, projektledare Göteborgs Stad Trafikkontoret, 0703-23 21 47. Förmedling av kontakter: Anna Hiller, informationsansvarig, Västtrafik i Göteborgsområdet, 031-62 92 29, 0708-42 41 31. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99