Pressmeddelande -

Tilldelningsbeslut fattat för upphandlingen "Region- och pendeltåg i Väst 2010"

Idag offentliggjordes tilldelningsbeslutet för vinnande anbudsgivare i upphandlingen "Region och pendeltåg i Väst 2010". Upphandlingen har genomförts i samverkan mellan Västtrafik, Jönköpings Länstrafik och Hallandstrafiken. Från och med den 12 december 2010 är DSB First Väst AB ny operatör för region- och pendeltågtrafiken i västra Sverige.

- Vi hälsar DSB First Väst AB välkomna till detta uppdrag, säger Leif Blomqvist, styrelseordförande i Västtrafik. DSB First kör sedan årsskiftet Öresundståg och vi har stora förhoppningar om att företaget kommer att leverera en hög kvalitet på den trafik vi nu upphandlat. Samtidigt vill vi passa på att tacka vår nuvarande operatör, SJ, för ett mycket fint samarbete.
Ökad tågtrafik blir möjlig

Upphandlingen omfattar totalt 11 olika linjer. Idag körs samtliga linjer av SJ AB som har valt att inte lägga något anbud. Skiftet till DSB First som ny operatör sker den 12 december 2010. Inledningsvis omfattar upphandlingen befintlig tågtrafik, men från den 9 december 2012 när dubbelspåret Göteborg-Trollhättan-Öxnered ska vara färdigt inkluderar upphandlingen den nya pendeltågslinjen mellan Älvängen och Göteborg. Samtidigt blir det också tätare trafik på regiontågen mellan Vänersborg-Trollhättan-Göteborg. - Det kommande avtalet ger möjlighet till ytterligare trafikökningar och jämfört med dagens utbud finns det utrymme att öka trafiken med 75 procent, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.
Västtrafiks färdbevis gäller på tågen
I samband med att DSB First Väst AB tar över trafiken kommer alla olika biljettyper från Västtrafik, Jönköpings Länstrafik och Hallandstrafiken att gälla fullt ut, även på regiontågen.
I stora delar av regiontågtrafiken är det idag bara periodkorten som gäller, vid sidan av SJ:s biljetter. - Vi ser det som en stor fördel att våra resenärer nu kan resa på samtliga våra färdbevis även på regiontågen, säger Mårten Ignell, affärsområdeschef för Västtrafiks Regiontrafik. Det blir betydligt enklare att byta till och från andra linjer och att resa över länsgränser.
Fakta om trafiken
Upphandlingen omfattar både pendeltåg och regiontåg, totalt 11 linjer.

Pendeltåg:
-Kungsbacka-Göteborg
-Alingsås-Göteborg
-Älvängen-Göteborg (beräknad trafikstart december 2012)

Regiontåg:
-Töreboda/Skövde-Herrljunga-Göteborg
-Åmål/Vänersborg-Göteborg
-Borås-Göteborg
-Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-Borås
-Borås-Varberg
-Töreboda/Skövde-Falköping-Jönköping-Nässjö
-Nässjö-Jönköping-Herrljunga-Göteborg
-Strömstad-Uddevalla-Stenungsund-Göteborg
Fakta om upphandlingen
DSB First Väst AB tar över trafiken den 12 december 2010. Grundavtalet gäller till den 8 december 2018, men kan förlängas till som längst december 2020. Anbud inkom från 4 anbudsgivare. Anbudsutvärderingen har till baserats till tre fjärdedelar på pris och till en fjärdedel på kvalitet. Pris och kvalitet omräknas sedan till ett poängsystem.

DSB First Väst AB:s vinnande anbud fick 93,91 poäng. Därefter kom DB Regio Sverige AB med 90,06 poäng, Svenska Tågkompaniet AB med 85,89 poäng poäng och Arriva Tåg AB med 75,71 poäng. För mer information:
Carl-Johan Sjöberg, vd, Jönköpings Länstrafik, 070-527 55 01
Rolf Persson, vd, Hallandstrafiken, 0705-55 80 40
Mårten Ignell, affärsområdeschef Regiontrafik, Västtrafik, 0706- 47 18 38
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Västra Götaland

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Presskontakt

Västtrafiks presstjänst

Presskontakt 0771-41 43 99